Общинска структура,

длъжност

Име,презиме,фамилия

Телефон за контакт

e-mail

ИКОНОМИЧЕСКИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Специалист счетоводител

Величка Димитрова Неова

0728 / 60 201
Вътрешен 124

[email protected]

0728 / 60 201
Вътрешен 110

Петя Иванова Лисева

0728 / 60 201
Вътрешен 104

[email protected]

Полски пазач и ОСС - Златица

Иван Симеон Стайков

0886 020 362

Полски пазач и ОСС - Карлиево

Николай Петров Ненов

Полски пазач и ОСС - Петрич

Пенко Луков Карамихов

Оператор ярмомелка

Делчо Ангелов Стефанов

0876 365 398

Технически сътрудник административна дейност

Юлияна Георгиева Войнишка

0728 / 60 201
Вътрешен 125
0728 / 60 230

Длъжностно лице по защита на личните данни и търговия

Василка Николова Левенова

0728 / 60 201
Вътрешен 122
0886 231 101

[email protected]

Куриер

Валентина Илиева Славчева

0728 / 60 201
Вътрешен 117
0886020315

Хижар Георги Иванов Механджийски

Уредник туристически, посетителски център

Ненка Делчева Герова

0888766651

[email protected]