Общинска структура,

длъжност

Име,презиме,фамилия

Телефон за контакт

e-mail

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Управител  социални услуги

Нонка Христоскова Неделева

0728 / 60 169

[email protected]

Организатор доставка храна / Механик