Общинска структура,

длъжност

Име,презиме,фамилия

Телефон за контакт

e-mail

ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА

Управител общинско звено

Йорданка Андреева Грънчарова

0728 / 60 201
Вътрешен 109

 

0888 096 330

[email protected]

 

Организатор чистота

Радка Петрова Николова

0728 / 60 201
Вътрешен 109

[email protected]

Инспектор наредби

Анна Иванова Серафимова

0728 / 60 201
Вътрешен 108

[email protected]