Анкета за избиране на вариант на Централна градска част

Кои вариант ви допада най-много?
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности