5 юни – Световен ден на околната среда

По случай 5 юни – Световен ден на околната среда, община Златица организира Туристически поход съвместно с ТД „Свищи плаз – 2013“ по туристическите пътеки над град Златица.

По повод световната инициатива бяха поставени и компостери в двора на двете детски градини на територията на града – ДГ „Слънце“ и ДГ „Вяра, Надежда, Любов“. Децата се запознаха с процеса на компостиране – как да използват биологичните отпадъци, за да „нахранят“ почвата, какъв е процесът на компостиране, както и как да използват готовия компост след това.

Den_na_okolnata_sreda_01

Den_na_okolnata_sreda_02

Den_na_okolnata_sreda_03

Den_na_okolnata_sreda_04

Den_na_okolnata_sreda_05

Den_na_okolnata_sreda_06

Den_na_okolnata_sreda_07

Den_na_okolnata_sreda_08

Den_na_okolnata_sreda_09

Den_na_okolnata_sreda_10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности