посланикът на Чехия негово превъзходителство д.ф.н. Лукаш Кауцки на визита в община Златица

На 24.06.2021г. по покана на кмета на община Златица г-н Стоян Генов на кратка визита бе посланикът на Чехия, негово превъзходителство д.ф.н. Лукаш Кауцки. В работна среща бяха предоставени постигнатите резултати в областта на здравеопазването, образованието и културата и реализираните проекти в община Златица. Дискутирани бяха теми за сътрудничество в областта на транспортното обслужване на населението, третиране на битовите отпадъци, здравеопазване, образование и спорт. Посланникът бе впечатлен от приветливия изглед на града, чистотата и зеленината.

Чешкият посланик отправи покана към кмета на общината за среща в посолството, където да набележат насоки за бъдещо сътрудничество.

Stoian-Genov-2-750x375Kaucki-2-300x225Poslanik

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности