Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци ОБЕКТ 1916

Документация

Проект на договор

Заповед откриване

Приложения

Заповед определяне

Протокол

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности