Туризъм

Списък забележителности – паметници на културата

 

————————————————————————————————————————————–

Единна система за туристическа информация

————————————————————————————————————————————–

Информация относно Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) на сайта на Министерство на туризма

Инструкции за работа и попълване на данни към ЕСТИ на сайта на Министерство на туризма

 

Ако имате проблем с разглеждането на видео материалите от сайта на Министерство на туризма може да използвате следните линкове за достъп до някои (но не всички) видео материали от тук:

Създаване на достъп до ЕСТИ

Подаване на данни към ЕСТИ

Управление на потребители и места за настаняване на ЛИДО

Преглед на данни за места за настаняване и обобщени данни за нощувки

Вход в системата

Справки в ЕСТИ за потребители от общини

Инсталиране на удостоверителни вериги

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности