ПРОТОКОЛ 6 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

На 23.10.2020г. се проведе заседание на общински кризисен щаб към община Златица за превенция разпространението на коронавируса (Covind 19).

Предоставяме протокола от заседанието, както и предписание на РЗИ за информация на гражданите.

//Протокол//

//Предписание//

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-611 ОТ 22.10.2020 НА МИНИСТЪРa НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена е заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприети противоепидемиологичните мерки. С текста на заповеддта може да се запознаете тук:

//Заповед РД-01-611/22.10.2020//

 

 

Покана за обществено обсъждане на инвертаризация на горските територии и изработване на госкостопански карти.

//Покана//

12.10.2020

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 06.10.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

 

На 06.10.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Златица:   Георги Бенковски  2а 7, 8, 7,  Македония  1а,  Площад Македония  3, 3б, 5, 3г,  Софийско Шосе  10 6, 8 5, 4, 6, 4, 5, 1,  Хаджи Димитър  1, 5 13, 9, 15, 14, 4, 12, 8, 12а, 13, 6, 9 12, 9 11, 7 10, 11, 5 14, 10.

 

 

Срокът за подаване на декларации за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци е 31 октомври 2020

Срокът за подаване на декларации за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци в случаите, когато имота не се ползва през цялата 2021 година е 31 октомври 2020 година.

С промените в Закона за местните данъци и такси / ДВ бр.98 от 2018 г./ срокът беше променен. Вместо до 31 декември декларациите трябва да се подават до 31 октомври на годината предхождаща тази за която се декларира не ползването на имота и се иска освобождаване от такса.

Тук може да изтеглите образец на декларацията. Същата е публикувана в раздел “Данъци и такси” на сайта на Община Златица. Бланката може да се вземе на хартиен носител и на гише №2 Местни данъци и такси в Община Златица. Подаването на декларациите става на същото гише от 8.00 ч до 17.00 часа.

 

 

Приключи ремонта на библиотеката в гр. Златица

Приключи ремонта на библиотеката в гр. Златица, в отдел “Възрастни” и отдел “Деца”, осъществен по социалната програма между “Аурубис България” АД и Община Златица.

Библиотеката ще възобнови своята дейност с читателите на 1 октомври 2020г.

1 2 3 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

започна изкопаването на дупки, предназначени за засаждане на дръвчета

Уважаеми съграждани,

Информираме ви, че днес-28 септември, със съдействието на два екипа от “Елаците мед” АД и Открит рудник “Елаците-мед”, както и служители от Общинска администрация-Златица, започна изкопаването на дупки, предназначени за засаждане на дръвчета, по тротоарите на ул.”Софийско шосе” и ул.”Вл.Варненчик”.

Молим участниците в движението да бъдат внимателни, с цел собствената им безопасност.

 

 

30 септември е крайният срок за подаване заявления за обявяване на годишни финансови отчети за 2019г. в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел

Крайният срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети на предприятията за 2019г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанско цел е 30 септември 2020г.

          През настоящата година, поради епидемиологичната ситуация в страната, законовият срок за подаване на заявленията беше удължен с три месеца.

 

за информация :  Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 28.09.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

На 28.09.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./ –  Златица:   XIII,  Кв.169  Местност Говедарника,  Генерал Гурко  4, 2, 9, 3, 5,  Гео Милев  12,  Драва  9,  Елин Пелин  10, 9, 4, 13, 6, 7, 3, 2, 11, 5, 12, 8,  Еп.Софроний Врачански  2, 4, 3, 1,  Еп.Софроний Врачански  1,  Иван Русеков  5, 4, 2, 7, 3, 1,  Извън Регулация  ,  Киро Стоянов  13, 15, 18 А, 25, 8, 12, 10, 17, 16, 28, 30, 21, 11, 2, 26, 9, 1, 4, 5, 20, 6, 19, 7, 18,  Македония  1,  Медет  37, 68, 48, 64, 70, 84, 72а, 56 А, 50, 43, 94, 61, 56, 39, 67, 90, 74, 38, 55, 64а, 49, 88, 65, 45, 76, 40, 58, 57, 46, 77, 34, 69, 59, 92, 72, 62, 86, 47, 30, 35, 54, 41, 51, 71,  Медет  15, 32, 16, 3, 4, 10, 20, 26, 27, 33, 25, 6, 42, 11, 34, 7, 24, 29, 12, 5, 18, 13, 31, 23, 14, 22, 1, 17,  Неделко Неделев  2, 6, 11, 9, 10, 4, 3, 1, 5,  Пирин  2, 4,  Пирин  3, 1,  Свети Св.Кирил и Методий  41, 53, 37, 39, 18, 45, 49, 35, 16, 43, 28, 55, 22,  Свети Св.Кирил и Методий  12, 16, 14,  Софийско Шосе  18,  Събко Милков  11, 14, 8, 7, 6, 10, 1, 5, 17, 15, 9, 3, 13, 2, 4, 12,  Тополница  5, 2, 12, 1а, 13, 1, 10, 11, 14, 4, 9, 3, 6,  Хан Аспарух  5, 1, 3, 2,  Юрий Гагарин  31, 38, 23,  Якуб Враня  8, 16, 5, 7, 4, 14, 12, 9, 6, 13, 2,  Якуб Враня  7,    20080201,    20081203

 

 

 

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април – 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, този срок започва от 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция – www.nap.bg или на телефона на НАП – 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/.

За информация: Росен Бъчваров – тел.: 9859 30 65

 

 

честит празник

Уважеми жители на село Карлиево честит празник! Нека св.Евстатий бди над това красиво българско село и закриля неговите жители.От мое име,от името на общинска администрация и от името на кметовете на Църквище и Петрич се обръщам към Вас с искрени пожелания за здраве,щастие и благополучие Много успехи на г-н Миндилов и неговия екип! Благодаря на вскчки Вас за това,че сме заедно в щастливи и трудни мигове,за това че благодарение на съвместната ни работа селото е красиво и привлекателно.Уверявам Ви,че ще продължим да работим заедно,да бъдем едно цяло за да постигнем общите цели,които сме си поставили в рамките на община Златица в този мандат.

 

 

Община Златица започна набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Prebroqvane-2021-450рхНа 15.09.2020 г. Община Златица стартира процедура по набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица. Желателно е кандидатите да имат поне средно образование, знания и опит в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности или администрация.

Документи ще се приемат до 30.10.2020 г. в сградата на Община Златица, Център за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

За община Златица от ЦУ на НСИ са определени 8 контролни района, 7 контрольори, 20 преброителни участъка и 20 преброители. Границите на контролните райони и преброителните участъци ще бъдат предоставени допълнително.

 

Кандидатите трябва да подадат следните документи по образец:  

Заявление – образец – pdf формат или

Заявление – образец – Microsoft Word формат

 

Съгласие за обработване на лични данни – образец – pdf формат или

Съгласие за обработване на лични данни – образец – Microsoft Word формат

 

Автобиография – образец – pdf формат или

Автобиография-образец – Microsoft Word формат

 

Молим да се запознаете с Информация за обработване на лични данни преди попълване на Съгласие за обработване на лични данни.

 

За сведение добавяме заповедта, определяща възнагражденията.

 

Допълнителна информация на официалният сайт: www.census2021.bg

Видеоклип от разяснителната кампания:

 

Контакт за допълнителна информация: тел.  0888279424 – Десислава Николова Чолакова-Стоянова.

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 21.09.2020-23.09.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

На 21.09.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ –  Златица:   Генерал Гурко  4, 2, 9, 3, 5,  Драва  9,  Елин Пелин  10, 9, 4, 13, 6, 7, 3, 2, 11, 5, 12, 8,  Еп.Софроний Врачански  2, 4, 3, 1,  Иван Русеков  5, 4, 2, 7, 3, 1,  Киро Стоянов  13, 15, 18 А, 25, 8, 12, 10, 17, 16, 28, 30, 21, 11, 2, 26, 9, 1, 4, 5, 20, 6, 19, 7, 18,  Македония  1,  Медет  15, 32, 16, 3, 4, 10, 20, 26, 27, 33, 25, 6, 42, 11, 34, 7, 24, 29, 12, 5, 18, 13, 31, 23, 14, 22, 1, 17,  Неделко Неделев  2, 6, 11, 9, 10, 4, 3, 1, 5,  Пирин  2, 4,  Свети Св.Кирил И Методий  12, 16, 14,  Софийско Шосе  18,  Събко Милков  11, 14, 8, 7, 6, 10, 1, 5, 17, 15, 9, 3, 13, 2, 4, 12,  Хан Аспарух  5, 1, 3, 2,  Якуб Враня  7,    20081203

На 23.09.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Златица:   Баба Тонка  21, 12, 4, 9, 18, 2 A, 23, 1, 5, 19, 7, 16, 14, 3, 6,  Батак  2, 4, 1,  Георги Златанов  13, 6, 10, 4, 5, 11, 7, 8, 2, 12,  Гълъбец  26, 34, 2, 9, 17, 33а, 5, 25, 3, 37, 49, 34а, 28, 7, 23а, 13, 27, 23, 41, 39, 15, 29,  Панайот Хитов  6, 1, 3, 2,  Пейо Яворов  15, 2 А, 16, 2, 13, 5, 4, 6, 17, 23, 24, 3, 10, 8, 9, 21, 19, 7, 11,  Рад Радев  2, 4, 6, 3, 7, 5, 1, 9, 8, 10, 11, 15, 13,  Райна Княгиня  3, 6, 5, 14, 1, 8, 4, 12, 7, 2, 10,  Рила  1, 2, 6,  Стара Планина  21, 10, 6, 12, 19, 27, 25, 4, 8, 31,  Стефан Караджа  9, 11, 1, 2, 12, 15, 18, 3, 16, 14, 6, 5, 17, 7,  Харалампи Самарджиев  20, 18, 22, 21, 10, 14, 28, 24, 12, 23, 16, 9, 13, 8, 7,  Чайка  8, 4, 7, 5, 2, 16, 10, 9, 1, 12, 6, 18,    ТП  Подлеза

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2019 год.

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златица,

КАНИ

Местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на община Златица за 2019г., което ще се проведе на 25 септември 2020 г. (петък) от 17:00 часа в читалищният салон на НЧ „Христо Смирненски 1889“, находящ се на първия етаж.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Златица: https://www.zlatitsa.bg/бюджет-и-финанси/

Вашите мнения, препоръки, становища и въпроси по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета можете да направите писмено в деловодството на общината – Гише №1 или на електронен адрес: [email protected]; [email protected], не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане (23.09.2020 г.)

 

С уважение,

инж. Любомир Цветков

/Председател на Общински съвет – Златица/

 

 

Заповед на кмета на община Златица №409 от 14.09.2020г.

Издадена е Заповед № 409 от 14.09.2020 г. на кмета на община Златица късаеща намаления дебит на водоизточника за битови и питейни нужди на село Карлиево.

 

 

съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

//Съобщение//

15.09.2020

 

 

 

съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане и ползване

//Съобщение//

15.09.2020

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 15.09.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 10:30 ч.   ; 13:30 – 14:00 ч.   / –  Златица:   Вилна Зона Черешака  66, 171 Вила, 230, 206 Вила, 193 Вила, 268 Вила, 210 Вила, 140 Вила, 215 Вила, 263 Вила, 270 Вила, 225 Вила, 211 Вила, 136 Вила, 144 Вила, 190 Вила, 254 Вила, 160 Вила, 261 Вила, 232 Вила, 174 Вила, 241 Вила, 233 Вила, 194 Вила, 227 Вила, 260 Вила, 145 Вила, 185 Вила, 138 Вила, 198 Вила, 169 Вила, 132 Вила, 163 Вила, 202 Вила, 257 Вила, 183 Вила, 236 Вила, 191 Вила, 165 Вила, 234 Вила, 212 Вила, 218 Вила, 137 Вила, 207 Вила, 200 Вила, 221 Вила, 228 Вила, 235 Вила, 161 Вила, 247 Вила, 223, 135 Вила, 208 Вила, 141 Вила, 166 Вила, 245 Вила, 184 Вила, 139 Вила, 222 Вила, 197 Вила, 159 Вила, 168 Вила, 187 Вила, 224 Вила, 239 Вила, 196 Вила, 195 Вила, 240 Вила, 178 Вила, 258 Вила, 146 Вила, 246 Вила, 133 Вила, 179 Вила, 175 Вила, 142 Вила, 201 Вила, 243 Вила, 164 Вила, 162 Вила, 242 Вила, 226 Вила, 143 Вила, 177 Вила, 216 Вила, 214 Вила, 249 Вила, 188 Вила, 267 Вила, 237 Вила, 172 Вила, 37, 34, 78 Вила, 152 Вила, 58 Вила, 57 Вила, 43 Вила, 153 Вила, 110 Вила, 61 Вила, 79 Вила, 102 Вила, 131 Вила, 149 Вила, 52 Вила, 75 Вила, 51 Вила, 90 Вила, 98 Вила, 106 Вила, 114 Вила, 113 Вила, 156 Вила, 25 Вила, 82 Вила, 84 Вила, 40 Вила, 94 Вила, 97 Вила, 71 Вила, 111 Вила, 109 Вила, 89 Вила, 105 Вила, 80 Вила, 108 Вила, 147 Вила, 48 Вила, 158 Вила, 93 Вила, 87 Вила, 126 Вила, 103 Вила, 128 Вила, 107 Вила, 116 Вила, 83 Вила, 47 Вила, 112 Вила, 91 Вила, 73 Вила, 130 Вила, 148 Вила, 46 Вила, 92 Вила, 95 Вила, 36 Вила, 39 Вила, 41 Вила, 60 Вила, 88 Вила, 125 Вила, 81 Вила, 86 Вила, 67 Вила, 118 Вила, 120б Вила, 45 Вила, 49 Вила, 59 Вила, 151 Вила, 115 Вила, 53 Вила, 69 Вила, 157 Вила, 85 Вила, 32 Вила, 129 Вила, 119 Вила, 122 Вила, 117 Вила, 44 Вила, 27 Вила, 62 Вила, 127 Вила, 261 Вила, 50 Вила, 150 Вила, 262 Вила, 33 Вила, 31 Вила, 36 Вила, 26 Вила, 17 Вила, 38 Вила, 35 Вила, 28 Вила, 24 Вила, 18 Вила, 22 Вила,  Извън Регулация,  Черешака  Кв.13, УПИ XI-100,    20080208, 20080207, 20080215

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 14:00 ч.   / –  Златица  АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 10:30 ч.   ; 10:01 – 14:00 ч.   ; 13:30 – 14:00 ч.   / –  Карлиево:   Махала Илинден  ПИ 2, Вила,  Махала Преспа  Вила

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 10:30 ч.   ; 10:01 – 14:00 ч.   ; 13:30 – 14:00 ч.   / –  Петрич,  Общ. Златица:   Махала Бодят  Вила, 1, Вила,  П-Л ІІІ-124,  Кв.12  ,  УПИ IV-186 Кв.40  ,  Х-97,  Кв.24  ,    Кафе, Църква, Заведение

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 10:30 ч.   ; 13:30 – 14:00 ч.   / –  Църквище:   V-19,  Кв.3  ,  Вилна Зона Черешака  13 Вила, 5 Вила, 6 Вила, 4 Вила, 2 Вила, 19 Вила, 15 Вила, 9 Вила,  Втора  40, 27, 13, 11, 36, 2, 26, 7, 34, 15, 38, 4, 3, 42, 25, 29, 20, 5, 21, 1, 23, 10, 6,  Дванадесета  12, 4, 7, 14, 2, 5, 16, 8, 9, 6,  Девета  4, 6, 2,  Десета  8, 18, 11, 6, 20, 4, 16, 12, 1, 10, 22,  Единадесета  16, 22, 20, 9, 4, 2, 24, 10, 14, 18,  Извън Регулация  Склад, Вила, 20080209,  Осма  4, 1а, 6, 3, 5,  Пета  12, 15, 9, 6 А, 10, 7, 6, 8, 1, 13, 5, 4, 3,  Петнадесета  3,  Първа  2, 17, 1, 6, 23, 20, 22 А, 24, 19, 25, 22, 16, 4, 9, 11, 13, 5, 8, 26, 10, 18,  Трета  23, 3, 16, 14, 4, 2, 9, 5, 17, 6,  Тринадесета  2,  Четвърта  8, 6,  Шеста  21, 2, 9, 23, 13, 17, 19, 11 А, 3, 15, 5,  Шестнадесета  2, 8.

 

 

покана от бюро по труда Пирдоп

На 24.09.2020 г. от 10:00 в Двора на Д”БТ” гр. Пирдоп ще се проведе Трудова борса.
Мероприятието се организира от Дирекция „Бюро по труда”- Пирдоп и предоставя възможност на представителите на местния бизнес и търсещите работа лица да осъществят пряк контакт. Трудовата борса дава шанс на работодателите да открият най – подходящия човек, а на безработните предложения за трудова реализация.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-489 ОТ 31.08.2020 НА МИНИСТЪРa НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена е заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприети противоепидемиологичните мерки. С текста на заповеддта може да се запознаете тук:

//Заповед РД-01-489/31.08.2020//

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности