Община Златица организира предоставянето – безплатно и/или на преференциални цени на дърва за горене

      Уважаеми съграждани,

Съгласно Решение № 143/23.12.2020г. на Общински съвет – Златица, Община Златица организира предоставянето – безплатно и/или на преференциални цени на  дърва за горене, както следва:

  1. БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ ПО 5 /ПЕТ/ ПР.КУБ.М. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ на жителите на гр. Златица, с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич от следните социални групи:
  1. СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА 234,00 ЛВ. С ДДС ПО 5 /ПЕТ/ ПР.КУБ.М. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ на лица с намалена работоспособност над 90% с придружител /съгласно експертно решение на НЕЛК, ТЕЛК или ДЕЛК/, за жителите на гр. Златица, с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич.
  1. СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА 250,00 ЛВ. С ДДС ПО 5 /ПЕТ/ ПР.КУБ.М. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ на лица:

–   с намалена работоспособност над 70% без придружител /съгласно експертно            решение на НЕЛК, ТЕЛК или ДЕЛК/, за жителите на гр. Златица, с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич;

–   над 80 годишна възраст за жителите на гр. Златица, с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич.

  1. За ветерани и лица до 18г. по т.1, таксата от 1,50лв. с ДДС за издаване на превозен билет е за сметка на Община Златица, за останалите категории по т.т.2 и 3 се заплаща от клиента.

Право да получат дърва за горене при посочените условия имат лица с постоянен адрес в гр.Златица, с.Карлиево, с.Църквище, с.Петрич, които нямат задължения към Община Златица.

Дървесината се продава за лична употреба, без право на продажба и се доставя по постоянен адрес на купувача, без да напуска територията на Община Златица.

Подаването на заявление /придружено с експертно решение на НЕЛК, ТЕЛК или ДЕЛК/ и заплащането на сумите за дървесината ще се осъществява в сградата на Общинско звено „Гора“ – гр.Златица, ул.“Стара планина“ № 8.

Срок за подаване заявления / заплащане на дървесината – от 18 януари 2021г. до 31 март 2021г. – всеки работен ден от 9.00ч. – 12.00ч. и от 13.00ч. – 15.00ч.

 

ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ

Кмет на Община Златица

 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ЗА 2021

На основание чл. 84, ал. 4 и 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ЗА 2021

 

На 20.01.2021 г. (сряда ) от 10.00 ч. чрез електронната платформа „Zoom”.

Линк към публичното обсъждане на бюджета:

https://us02web.zoom.us/j/83737326406?pwd=MGtieXJyR2JmMms3a3ZnUEo5OFZmQT09
Passcode: 238977

Ако ползвате приложението “Zoom” директно:
Meeting ID: 837 3732 6406
Passcode: 238977

Материали за общественото обсъждане може да достъпите тук – Проект на бюджет 2021г. или на гише № 1 в сградата на общинска администрация Златица и при техническите секретари в кметствата Църквище, Петрич и Карлиево.

 

Предложения и мнения по проекта за бюджет 2021 може да изпращате на и-мейл: [email protected] или да входирате писмено на гише № 1

 

 

Съобщение до собствениците на домашни любимци

Съгласно закона за защита на животните и закона за ветеринарномедицинската дейност СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ СА ДЛЪЖНИ :

– Да носят ветеринарномедицинския паспорт на кучето при извеждане на разходка и да го представят за проверка на общинските и ветеринарните органи.
– Да отглеждат домашните си любимци в затворени помещения при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, а когато са на открито да имат подслон и площ за свободно движение.
– Да вземат мерки домашните им любимци да не замърсяват обществените места, като почистват мястото след дефекация.
– Да се регистрират всички кучета, включително тези освободени от такси:

– Забрана за извеждане на кучета без повод, а агресивни кучета и без намордник.
– Забрана за разхождане на дом. любимци на детски площадки и паркове.
– Да се вземат мерки животните да не създават опасност за хората и др.животни.

 

 

Публично обсъждане “Проект на бюджет 2021 г. на община Златица”

Във връзка с публично обсъждане “Проект на бюджет 2021 г. на община Златица” предоставяме на вниманието на гражданите Проект на бюджет 2021г.

13.01.2020

 

 

Анкета ПИРО община Златица

Уважаеми жители на община Златица,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Златица за периода 2021-2027 г.

Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на анкета на този //линк// –  и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Благодарим Ви!

//Линк към анкетата//

 

 

стартира прием на документи за включване на Социалната услуга „Асистентска подкрепа“

От 04.01.2021 година в Община Златица стартира прием на документи за включване на Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ за следните целеви групи:

1. Лица в нетрудоспособна възраст в незвъзможност за самообслужване, които нямат определена група инвалидност.
2. Пълнолетни лица с трайни увреждания с ТЕЛК и определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа по Закона за лична помощ или друга социална грижа.
3. Деца с трайни увреждания с ТЕЛК и определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа по Закона за лична помощ или друга социална грижа.

По подадените заявления ще бъдат направени проверки и индивидуални оценки на потребностите на кандидатите. Служител от Община Златица ще се свърже с одобрените за участие в програмата лица.

За информация тел. 0886224101 Донка Петкова

 

 

Заповед №ПО-09-1146-3./16.12.2020г. относно разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Петрич

//Заповед №ПО-09-1146-3./16.12.2020г.//

 

 

Данъчна кампания 2021 ще започне на 11 януари Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март

За информация: Росен Бъчваров
Тел: 9859 30 65

Данъчната кампания 2021 г. започва на 11 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица в офисите на приходната агенция. През март 2021 г. след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде пусната и електронната предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2020 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през следващата година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите 30 април, напомнят от приходната администрация.
Юридическите лица подават декларациите си от 1 март до 30 юни за пръв път през 2021 г., според последните промени в законодателството. Срокът за плащане на корпоративния данък е 30 юни.
Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.

 

 

честита нова година

чнг кмет-page0001

Първи етап на споразумение за финансиране подмяната на водопроводната мрежа

Уважаеми съграждани,
На 22 декември 2020г., в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Кмета на Община Златица-инж.Стоян Генов и министър Петя Аврамова подписаха Първи етап на споразумение за финансиране подмяната на водопроводната мрежа.

sporazumenie vodoprovodna mreja 1sporazumenie vodoprovodna mreja 2

 

 

Съобщение от общински съвет златица

Уважаеми граждани на Община Златица,

Моля тези които имат въпроси към общинските съветници от Общински съвет – Златица, относно предстоящото заседание да зададат своите въпроси писмено, като ги входират в Общинския съвет или на e-mail: [email protected] не по-късно от 23.12.2020г.

Писмен отговор на зададените въпроси ще Ви бъде върнат на първият работен ден след заседанието.

С уважение,
инж. Любомир Цветков
/Председател на ОбС – Златица/

 

 

Списък на лицата одобрени за преброители и контрольори за територията на община Златица

odobreni prebroiteli i kontroliori

стартъп екосистема пред най-големия иновационен и предприемачески център в Европа UnternehmerTUM

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно със Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в гр. Мюнхен и Българската стартъп асоциация (БЕСКО) организират онлайн представяне на българската иновационна и стартъп екосистема пред най-големия иновационен и предприемачески център в Европа UnternehmerTUM. Събитието ще се състои от 10:00 ч. на 20.01.2021 г. и ще бъде част от инициативите на ИАНМСП, проведени под егидата на Експортен хъб България.

Бизнес инкубаторът UnternehmerTUM е основан през 2002 г. от германския предприемач Сузане Клатен. Центърът се намира в столицата на провинция Бавария, гр. Мюнхен и представлява своеобразна платформа за развитие на иновативни стартъп компании. Със своята дейност и екип от опитни предприемачи, учени и инвеститори, центърът подкрепя стартиращите фирми за навлизането им на международните пазари, а с мрежата си от бизнес клиенти им осигурява финансиране за проектите. За утвърдени компании, екип от опитни консултанти предлага достъп до екосистемата UnternehmerTUM и предлага разработване на иновационни стратегии и прилагане на технологични бизнес идеи. Интересът на UnternehmerTUM е насочен към стартиращи български компании с иновативни проекти и продукти, които търсят не само финансиране и внедряване на своите технологии, но и навлизане на германския пазар, свързване с инвеститори и партньори за сътрудничество на високо ниво по целия свят, предприемачески таланти и корпорации, както и обмен на опит с подобни на тях, което би допринесло за разширяване на собствената им иновативна сила и корпоративна култура.

Събитието е подходящо за всички иновативни и стартиращи български предприятия, които проявяват интерес към дейността на най-големия иновационен и бизнес център в Европа и желаят да получат повече информация за възможностите за финансиране на своите проекти и внедряване на готови високотехнологични и иновативни продукти в различни производства.

Желаещите да се включат в събитието следва да заявят своето участие, като се регистрират на следния линк: https://forms.gle/vwAi2gesJcaHiBV17 най-късно до 08.01.2021 г. След регистрация, всички участници ще получат програма и линк за достъп до онлайн платформата, на която ще се проведе проявата. Работният език е английски. Допълнителна информация бихте могли да получите от Светла Запрянова, на тел. 02/940 79 75 и имейл адрес: [email protected] и от Ася Андреева, на тел. 02/940 79 89 и имейл адрес: [email protected]

 

 

Поздравителен адрес

pozdravitelen adres

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 15.12.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

На 15.12.2020 г.  /13:00 – 15:00 ч. / –  Златица:   Вилна Зона Черешака  37, 34, 78 Вила, 58 Вила, 152 Вила, 57 Вила, 43 Вила, 153 Вила, 110 Вила, 61 Вила, 102 Вила, 79 Вила, 131 Вила, 149 Вила, 52 Вила, 75 Вила, 106 Вила, 51 Вила, 90 Вила, 98 Вила, 114 Вила, 113 Вила, 156 Вила, 84 Вила, 25 Вила, 82 Вила, 40 Вила, 97 Вила, 94 Вила, 71 Вила, 111 Вила, 109 Вила, 89 Вила, 105 Вила, 80 Вила, 108 Вила, 147 Вила, 158 Вила, 48 Вила, 93 Вила, 87 Вила, 126 Вила, 103 Вила, 128 Вила, 116 Вила, 107 Вила, 83 Вила, 47 Вила, 112 Вила, 91 Вила, 73 Вила, 130 Вила, 148 Вила, 92 Вила, 95 Вила, 46 Вила, 36 Вила, 39 Вила, 41 Вила, 88 Вила, 125 Вила, 60 Вила, 81 Вила, 86 Вила, 67 Вила, 118 Вила, 120б Вила, 45 Вила, 59 Вила, 151 Вила, 49 Вила, 115 Вила, 69 Вила, 157 Вила, 53 Вила, 85 Вила, 32 Вила, 119 Вила, 122 Вила, 129 Вила, 117 Вила, 44 Вила, 27 Вила, 62 Вила, 1, 127 Вила, 261 Вила, 50 Вила, 150 Вила,  Вилна Зона Черешака  66, 171 Вила, 230, 206 Вила, 193 Вила, 268 Вила, 210 Вила, 140 Вила, 215 Вила, 263 Вила, 270 Вила, 225 Вила, 211 Вила, 136 Вила, 144 Вила, 190 Вила, 254 Вила, 160 Вила, 261 Вила, 232 Вила, 174 Вила, 241 Вила, 233 Вила, 194 Вила, 227 Вила, 260 Вила, 145 Вила, 185 Вила, 138 Вила, 198 Вила, 169 Вила, 132 Вила, 163 Вила, 202 Вила, 257 Вила, 183 Вила, 236 Вила, 191 Вила, 165 Вила, 234 Вила, 212 Вила, 218 Вила, 137 Вила, 207 Вила, 200 Вила, 221 Вила, 235 Вила, 161 Вила, 228 Вила, 247 Вила, 223, 135 Вила, 208 Вила, 141 Вила, 166 Вила, 245 Вила, 139 Вила, 184 Вила, 197 Вила, 222 Вила, 159 Вила, 224 Вила, 168 Вила, 187 Вила, 239 Вила, 196 Вила, 195 Вила, 240 Вила, 178 Вила, 258 Вила, 146 Вила, 246 Вила, 133 Вила, 179 Вила, 175 Вила, 142 Вила, 201 Вила, 243 Вила, 164 Вила, 162 Вила, 226 Вила, 143 Вила, 242 Вила, 177 Вила, 216 Вила, 214 Вила, 249 Вила, 188 Вила, 267 Вила, 237 Вила, 172 Вила,  Вилна Зона Черешака  262 Вила, 33 Вила, 31 Вила, 36 Вила, 26 Вила, 17 Вила, 38 Вила, 35 Вила, 28 Вила, 24 Вила, 18 Вила, 22 Вила,  Черешака  Кв.13, УПИ XI-100,    20080215,    20080207,    20080208

 

 

Община Златица вече е част от „България на длан“.

Община Златица стана част от „България на длан“, най-популярната платформа за представяне на красивите и по-малко познати места в страната чрез съвременно видео съдържание.

„Забележителностите на Златица“ е десетминутен филм за града и селата Църквище, Петрѝч и Карлиево, заснет тази есен от екипа на „България на длан“ и е съвместен проект на Община Златица и „Аурубис България“,
осъществен по идея и с финансирането на медодобивната компания. Филмът е достъпен на сайта на „България на длан“ и може да бъде видян на този адрес, както и в социалната платформа на проекта.

„Забележителностите на Златица“ е видео-разходка, която започва от възстановения Златишки метох, минава през църкви и параклиси с уникални дърворезби и иконописи, часовниковата кула, каменните мостове с технитею легенди, село Петрѝч с историята за Хвърковатата чета, изкачва се до Спасовото кладенче и хижа Свищиплаз, потопени в есенните багри на Стара планина.

 

 

Обновено разписание на фирма “Калея” ООД по маршрут Копривщица-Златица-София

obnovenorazpisanie

 

БАРЕЛЕФ НА СЕРАФИМ БОЯНОВ В „АЛЕЯТА НА ПАМЕТТА И СЛАВАТА” В ГР. ЗЛАТИЦА

По съвместна инициатива на Община Златица и Народно читалище „Хр.Смирненски 1989”-гр.Златица и с решение № 112 от 28.09.2020г. на Общински съвет – Златица, бе поставен барелеф на Серафим Боянов. Традиция е, в „Алеята на паметта и славата” всяка година да бъде откриван по един барелеф на заслужил наш съгражданин. Тази година, датата за откриването му бе определена в навечерието на 1 ноември – Деня на будителите, но поради епидемиологичната обстановка в страната, мероприятието бе отложено за по-късен етап, като разчитахме, че това време наистина ще настъпи скоро. Видно е, че официалното откриване на барелефа и паметната плоча към него ще се забави, но гражданите могат да ги видят, тъй като те вече са поставени.

с.б.

Кой всъщност е Серафим Боянов и каква е връзката му с града ни?

Серафим Иванов Боянов е роден през 1863г. в село Долно Драглище. След Кресненско-Разложкото въстание семейството на Боянов емигрира и се заселва в Златица. Боянов учи в София в класическата гимназия, която завършва през 1886 година. Участва в Сръбско-българската война като доброволец. След завършването си става учител в Цариград, а от 1892 година се завръща в родния си Разлог и учителства в Банско. Още в Цариград Боянов съдейства пред османските власти за издаване на разрешение за построяване на ново училище в Мехомия, а в Банско развива широка обществена дейност, като урежда и издържа пансион за надарени ученици към училището. В 1896 година Боянов участва в създаването на мрежа от комитети на ВМОРО в Разлога.След Банско Боянов учителства в село Горна баня, а по-късно в Копривщица, София и Златица, където дълги години е директор на училището.

Боянов събира народни умотворения – песни и други фолклорни материали, които публикува в 1890 – 1892 година в „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“, а в 1891 година – в „Периодическо списание“ на Българското книжовно дружество. Издава „Сборник от български народни песни. Книга I. Юнашки песни за Кралевики Марка“, като песните са предимно на певеца-просяк Никола Тилев от село Добърско. За цялостната си дейност и творчество той е признат за български просветен деец и фолклорист.

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-677 ОТ 25.11.2020 НА МИНИСТЪРa НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена е заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприети противоепидемиологичните мерки. С текста на заповеддта може да се запознаете тук:

//Заповед РД-01-677/25.11.2020//

 

 

конкурс “Любими места на картата на България”

ESRI Bulgaria има удоволствието да Ви покани да вземете участие в националния конкурс “Любими места на картата на България”, който обединява ГИС технологиите и фотографията с мисията да покаже красива България на интерактивна карта.

Целта на конкурса е да предостави възможност на всеки да покаже и популяризира любимите си места в България, като сподели свои авторски снимки, свързани с различи видове забележителности, включително:

Конкурсът предоставя възможност безплатно да популяризирате своята туристическа дейност и обекти пред широка аудитория от цялата страна.

На финала с всички фотографии ще бъде създадена интерактивна ГИС карта с най-любимите и впечатляващи кътчета на страната. Карта, която ще позволи на всеки желаещ само с няколко клика да разгледа виртуално красива България, заснета през обективите на голямата палитра от участници в конкурса.

Конкурсът се организира в партньорство с National Geographic България и Фотопавилион.

С пълните условия може да се запознаете на страницата на конкурса: https://bit.ly/2Jc85BO

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности