Сигнал за безстопанствени коне

Днес, в 08:20 часа в община Златица постъпи сигнал за безстопанствени коне в района между с.Карлиево и с.Челопеч.

Организира се група от служители на общинска администрация Златица, за проверка и бърза реакция по случая.

В 08:50 часа, от служителите е установено, че шест броя коне се намират в ливада в с.Карлиево.

Полския пазач в с.Карлиево, г-жа Ягода Дрънчилова се е свързала със собственика на конете г-н Недялко Манолов Градинаров, и го е информирала за случващото се.

По случая са предприети незабавни мерки.

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности