Регионално сдружение за управление на отпадъците – “Средногорие Eко”.


Регионална програма за управление на отпадъците на регионално сдружение „Средногорие еко“.

Вътрешни ПравилаОбщо събрание – 20.08.2020 г.

Покана

Протокол

Решения


Общо събрание – 02.04.2019 г.

Покана

Протокол

Решения


Общо събрание – 14.11.2018 г.

Покана

Протокол


Общо събрание – 22.10.2018г.

Покани

Протокол


Общо събрание – 05.09.2018г.

Протокол

Решения


Общо събрание – 12.04.2018г.

Покани

Протокол

Решения


Общо събрание – 12.02.2018г.

Покани

Протокол

Решения


Общо събрание – 24.01.2018г.

Покани

Протокол


Общо събрание – 16.01.2018г.

Покани

Протокол


Общо събрание – 22.11.2017г.

Покани

Протокол

Решения

Споразумение за партньорство


Общо събрание – 05.10.2017г.

Покани

Протокол

Решения


Общо събрание – 04.07.2017г.

Покани

Протокол


Общо събрание – 20.03.2017г.

Покани

Протокол


Общо събрание – 18.04.2016г.

Покани

Протокол

Решения


Учредително събрание – 28.02.2012г.

Покани

Покана до Г-н. Красимир Живков – Областен Управител на Софийска Област

Протокол

Решения


 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности