Работна среща на кметовете от Средногорието за мандат 2019-2023г.

На 26.11.2019г., по инициатива на кмета на Община Мирково – г-жа Цветанка Йотина, в Мирково се проведе работна среща на кметовете от Средногорието за мандат 2019-2023г.
Днес от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Златица се проведе втората работна среща на кметовете от Средногорието за мандат 2019-2023г, където домакин бе Инж.Стоян Генов кмет на Община Златица.

На срещата присъстваха г-жа Бойка Дюлгярова – Кмет на Община Копривщица, г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково, г-н Григор Даулов – Кмет на Община Чавдар, г-н Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп, г-н Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч.
Кметовете обсъдиха две основни точки, включени в дневния ред:
1. Обсъждане на проект: „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч”.
2. Разработване на транспортна схема на територията на Средногорието и връзката с по-големите градове в страната.

В срещата взеха участие ръководителя на проекта – адвокат Недялка Николова и г-жа Ива Петрова – юрисконсулт в община Златица, г-н Любомир Цветков – председател на ОбС Златица, г-жа Тотка Стойкова – Кметски наместник на с.Църквище, г-жа Тотка Ангелова – Кметски наместник на с.Петрич и г-н Ненко Миндилов – Кметски наместник на с.Карлиево.

2019_12_12_rabotna_sreshta_012019_12_12_rabotna_sreshta_03 2019_12_12_rabotna_sreshta_FP

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности