Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017 – 2019 г. – Български Червен кръст

Уведомяваме Ви, че стартира Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица.

Операция 2:”Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2017 – 2019 г. – Български Червен кръст.

Пункт за раздаване:Сградата на Домашен социален патронаж гр.Златица.

Период на раздаване: начало:12.12.2019г. край:31.12.2019 г.

Работно време: от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности