Полицейският участък в гр. Златица бе основно ремонтиран от „Елаците-Мед“ АД

Участък „Полиция” в гр.Златица вече е с обновен облик. В изключително кратки срокове бе направен основен ремонт, включващ цялостна подмяна на дограма, изолация на вътрешни стени, окачени тавани, поставяне на подов ламинат и теракот. Ремонтът е извършен от и за сметка на „Елаците-Мед” АД, в рамките на корпоративната социална програмана дружеството, за подкрепа на общините, на чиято територия извършва своята дейност.Обзавеждането на сградата е осъществено изцяло от бюджетните средства на Община Златица.

Инж.Стоян Генов,кмет на Община Златица,изказва своята благодарност на ръководството на „Елаците-Мед” АД-с. Мирково и лично на  инж.Драгомир Драганов,изпълнителен директор, на екипа на дружеството извършил ремонта, както и на всички, оказали съдействие за краткосрочното изпълнение на този проект. Поради извънредното положение в страната, на този етап официално откриване  не може да бъде осъществено. Община Златица поема ангажимента, при първа възможност да организира мероприятието.Policiq_remont_01 Policiq_remont_02 Policiq_remont_03 Policiq_remont_04 Policiq_remont_06 Policiq_remont_07 Policiq_remont_08 Policiq_remont_09

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности