Отчети 2021

Отчети месец януари 2021г.

12.03.2021

———————————————————————————————————

Отчети месец февруари 2021г.

12.03.2021

———————————————————————————————————

Отчети към 31.03.2021 г. (Първо тримесечие)

07.05.2021

———————————————————————————————————

Отчети месец април 2021г.

20.05.2021

———————————————————————————————————

Отчети месец май 2021г.

14.06.2021

———————————————————————————————————

Отчети месец юни 2021г.

14.07.2021

———————————————————————————————————

Отчети към 30.07.2021 г. (Второ тримесечие)

26.07.2021

———————————————————————————————————

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности