Отчети 2020

Отчети към 31.12.2020 г. (четвърто тримесечие)

12.03.2021

———————————————————————————————————

Отчети месец декември 2020г.

12.03.2021

———————————————————————————————————

Отчети месец ноември 2020г.

31.12.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец октомври 2020г.

12.11.2020

———————————————————————————————————

Отчети към 30.09.2020 г. (трето тримесечие)

12.11.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец септември 2020г.

12.11.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец август 2020г.

12.11.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец юли 2020г.

12.11.2020

———————————————————————————————————

Отчети към 30.06.2020 г. (второ тримесечие)

06.08.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец юни 2020г.

06.08.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец май 2020г.

06.08.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец април 2020г.

06.08.2020

———————————————————————————————————

Отчети към 31.03.2020 г. (Първо тримесечие)

05.05.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец март 2020г.

13.04.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец януари 2020г.

11.03.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец февруари 2020г.

11.03.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец март 2020г.

13.04.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец април 2020г.

12.06.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец май 2020г.

12.06.2020

———————————————————————————————————

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности