Отчети 2020

Отчети към 30.06.2020 г. (второ тримесечие)

06.08.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец юни 2020г.

06.08.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец май 2020г.

06.08.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец април 2020г.

06.08.2020

———————————————————————————————————

Отчети към 31.03.2020 г. (Първо тримесечие)

05.05.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец март 2020г.

13.04.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец януари 2020г.

11.03.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец февруари 2020г.

11.03.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец март 2020г.

13.04.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец април 2020г.

12.06.2020

———————————————————————————————————

Отчети месец май 2020г.

12.06.2020

———————————————————————————————————

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности