Отчети 2018

Отчети месец декември 2018 г.

11-01-2019 г.

—————————————————————

Отчети месец ноември 2018 г.

12-12-2018 г.

—————————————————————-

Отчети месец октомври 2018 г.

12-11-2018 г.

—————————————————————-

Тримесечен отчет към 30.09.2018

09-10-2018 г.

—————————————————————-

Отчети месец август 2018

10-09-2018 г.

—————————————————————–

Отчети месец юли 2018

07-08-2018 г.

——————————————————————

Тримесечен отчет към 30.06.2018

12-07-2018 г.

——————————————————————

Отчети месец май 2018

11-06-2018 г.

——————————————————————

Отчети месец април 2018

11-05-2018 г.

——————————————————————-

Тримесечен отчет към 31.03.2018

26-04-2018 г.

——————————————————————–

Отчети месец февруари 2018

12-03-2018 г.

——————————————————————–

Отчети месец януари 2018

09-02-2018 г.

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности