Открит конкурс за възлагане на дейност “Добив, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина” обект № 20-02.

Заповед за откриване

Проект на договор

Документация

Приложения

———————————————————–

Протокол

Заповед

Договор

14.08.2020

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности