Открит конкурс възлагане на дейност “Маркиране на стояща дървесина на корен” в обект № 17003

Документация МАРКИРАНЕ

Проект на договор

Заповед МАРКИРАНЕ

Приложения

Заповед за определяне

Протокол от комисия

Договор

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности