ОТДАВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ

ОТДАВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ –  2021

ОТДАВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ –  2020

ОТДАВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ –  2019

ОТДАВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ –  2018

ОТДАВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ –  2017

ОТДАВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ –  2016

ОТДАВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ –  2015

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности