ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА”ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” – ГРАД ЗЛАТИЦА

——————————————————————–
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА”ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” – ГРАД ЗЛАТИЦА

18.07.2018
——————————————————————–

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

22.08.2018

——————————————————————–

Резултат от конкурс

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности