Общински съвет

—————————————————————————
—————————————————————————
Приемно време на председателя на ОбС:

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК от 16.00 до 17.00 часа.

Всеки желаещ да се срещне и разговаря с Председателя на ОбС – Любомир Цветков има възможността да го направи, след като се запише на телефон 0728/60230 или на място в кабинета, до два дни преди приемния ден.
—————————————————————————

—————————————————————————

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за софийски окръжен съд

Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Пирдоп

Докладна записка относно: “Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2023 г. за Софийски окръжен съд

Докладна записка относно: “Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2023 г. за Районен съд – Пирдоп

Съобщение за заседание на сформираната Временна комисия към ОбС – Златица, за да се удължи срока по обявената „Открита процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2023г. за Софийски окръжен съд“ и „Открита процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2023г. за Районен съд – Пирдоп“.

Протокол ВрК

Съобщение за заседание на сформираната Временна комисия към ОбС – Златица, за да се удължи срока по обявената „Открита процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2023г. за Софийски окръжен съд“ и „Открита процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2023г. за Районен съд – Пирдоп“.

Протокол №2 от ВрК

 

 

 

 

 

 

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности