Гори

Допълнителен годишен план за ползване на дървесина 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2020 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2016 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2015 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2014 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2013 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2012 г.

Издаване на разрешения за отсичане на дърво или за сеч на дървета в селскостопански имот

 

Необходими документи:

–  Искане

–  Документ за собственост

–  Съгласие от съсобственици, при необходимост

 

Такса      – 5,00 лв. на дърво

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности