Общинска администрация

St_Genov

Приемно време: Понеделник от 13:30 до 17:00.

Стоян Генов е роден на 14.09.1964 г. в гр.Златица, община Златица. Основното си образование е завършил в СУ”Паисий Хилендарски” гр.Златица, а средното в Техникум по механизация на селското стопанство, отново в Златица.

 

Притежава три магистърски степени от Минно-геоложки университет “Св.Иван Рилски”, гр.София:

 

Председател на Общински съвет Златица в мандат 2011 – 2015 г. Член на Управителния съвет на Национална Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България /НАПОС/в същия мандат. Общински съветник в мандат 2015-2019 г.

Председател на Обществения съвет към СУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр. Златица в мандат 2016-2019 г.

Семеен с две деца.

Декларация по чл. 35 (1), т1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 от ЗПКОНПИ – подава към КПКОНПИ

———————————————————————————–

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ на ръководни длъжностни лица:

Кмет на кметство Карлиево – Ненко Николов Миндилов

———————————————————————————–

 

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ на ръководни длъжностни лица:

 

Заместник-кмет – Иванка Маньова Ангелова

Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

 

Кмет на кметство Карлиево – Ненко Николов Миндилов

Декларация по чл. 35 (1) от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2018г.

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2019г.

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2020г.

 

 

Управител на “Медицински център 1 Златица ЕООД” – Д-р Ангел Мечкаров

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2019г.

Декларация по чл. 35 (1), т2 (част II) от ЗПКОНПИ 2020г.

 

———————————————————————————–
Структура общинска администрация – Златица
———————————————————————————–

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности