Община Златица започна набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Prebroqvane-2021-450рхНа 15.09.2020 г. Община Златица стартира процедура по набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица. Желателно е кандидатите да имат поне средно образование, знания и опит в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности или администрация.

Документи ще се приемат до 16.11.2020 г. в сградата на Община Златица, Център за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

За община Златица от ЦУ на НСИ са определени 8 контролни района, 7 контрольори, 20 преброителни участъка и 20 преброители. Границите на контролните райони и преброителните участъци ще бъдат предоставени допълнително.

 

Кандидатите трябва да подадат следните документи по образец:  

Заявление – образец – pdf формат или

Заявление – образец – Microsoft Word формат

 

Съгласие за обработване на лични данни – образец – pdf формат или

Съгласие за обработване на лични данни – образец – Microsoft Word формат

 

Автобиография – образец – pdf формат или

Автобиография-образец – Microsoft Word формат

 

Молим да се запознаете с Информация за обработване на лични данни преди попълване на Съгласие за обработване на лични данни.

 

За сведение добавяме заповедта, определяща възнагражденията.

 

Срокът за кандидатстване е удължен до 16.11.2020 г. – Съобщение за удължаване на срока.

 

Допълнителна информация на официалният сайт: www.census2021.bg

Видеоклип от разяснителната кампания:

 

Контакт за допълнителна информация: тел.  0888279424 – Десислава Николова Чолакова-Стоянова.

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности