Продължава работата по доизграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Продължава работата по доизграждането на обект „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Община Златица, за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч”. Започнаха изкопните работи по общата инфраструктура и се изграждат площадките и сградите на Инсталацията за предварително третиране. Доставена е и част от технологичното оборудване на инсталацията. Община Златица ще продължава да информира жителите на Средногорието за хода по изграждането на обекта.
progres_istalaciq_otpadaci_1progres_istalaciq_otpadaci_2

progres_istalaciq_otpadaci_3

progres_istalaciq_otpadaci_4

progres_istalaciq_otpadaci_5

progres_istalaciq_otpadaci_6

progres_istalaciq_otpadaci_7

progres_istalaciq_otpadac_8

progres_istalaciq_otpadaci_9

progres_istalaciq_otpadaci_10

медал на единственият останал жив ветеран от Втората световна война в Златица

На 13 май 2020 година, зам. областният управител Николай Борисов със съдействието на кмета на Община Златица инж. Стоян Генов връчиха на единственият останал жив ветеран от Втората световна война в Златица 97-годишният Нено Радев юбилеен медал от Министерството на отбраната “75 години от Втората световна война”. Юбилейният медал се учредява от министъра на отбраната Красимир Каракачанов през тази година и е в знак за почит и принос към отбраната на страната и във връзка с участието в заключителния етап от Втората световна война. Кметът инж. Стоян Генов и зам.областният управител Николай Борисов лично посетиха в дома му доблестния златишки воин, изразявайки своето уважение към него и неговото семейство. Поднесени бяха цветя на паметника на загиналите във войните в центъра на града. На провелата се кратка среща между двамата бяха обсъдени идеи и проекти, свързани с възможностите на Община Златица за опазване на културно-историческото наследство, туристическия потенциал, възстановяването на конака и други. Г-н Генов изрази благодарност за оказаната чест към Община Златица и Нено Радев чрез зам.областния управител Николай Борисов към министър Каракачанов, като изрази надежда, че те ще присъстват на тържествени събития, организирани от Общината.
medal_2 medal_1 medal_3 medal_4 medal_5 medal_6

залесяване в село Карлиево

Приключи първият етап по възстановяване на унищожената през 2014г. от смърч и градушка 50 дка борова гора в землището на с.Карлиево. С решение на Общински съвет-Златица бяха заделени средства от общинския бюджет. Залесена е площ от 34 дка с черен бор и зимен дъб, като схемата на залесяване е съобразена с почвата – в по-влажната се засажда бор, а в по-сухата-дъб. В следващите месеци грижата по укрепването на младите насаждения ще продължи – те ще бъдат окопавани и почиствани от прораствращата между тях трева. Същевременно цялата залесена площ ще се огради, за да се опазят фиданките от навлизането на селскостопански животни. Специалистите прогнозират, че до 5-6 години на това място ще има гора.

Според вр.и.д. кметски наместник на с.Карлиево-г-н Н.Миндилов, в землището на селото, повече от 40 години не е имало залесяване.Особено тази част на гората, която вече 6 години стои оголена е чувствителна тема за жителите на селото. Г-н Миндилов сподели, че хората са изключително доволни от случващото се. Кметът на Община Златица-инж.Стоян Генов даде своите уверения, че ще се предприемат нужните действия и за останалите терени, които също се нуждаят от залесяване. Изключителната заслуга по фактическото залесяване на терена е на екипа на г-н Илия Костянев – ръководител на Общинско звено „Гора”.
Горите са богатство, но при определени условия гората се сече, за да се задоволяват потребностите на местното население. И когато една гора се стопанисва- тя носи приходи, като не малка част от тези приходи отново се инвестират в залесяване.

Възстановяването на карлиевската гора е добро начало в тази посока. С общите усилия на Общинска администрация и Общински съвет – Златица, изпълнението на тази програма ще бъде продължено и в следващите години.

 

zalesqvane_2020_01zalesqvane_2020_02 zalesqvane_2020_03 zalesqvane_2020_04

Полицейският участък в гр. Златица бе основно ремонтиран от „Елаците-Мед“ АД

Участък „Полиция” в гр.Златица вече е с обновен облик. В изключително кратки срокове бе направен основен ремонт, включващ цялостна подмяна на дограма, изолация на вътрешни стени, окачени тавани, поставяне на подов ламинат и теракот. Ремонтът е извършен от и за сметка на „Елаците-Мед” АД, в рамките на корпоративната социална програмана дружеството, за подкрепа на общините, на чиято територия извършва своята дейност.Обзавеждането на сградата е осъществено изцяло от бюджетните средства на Община Златица.

Инж.Стоян Генов,кмет на Община Златица,изказва своята благодарност на ръководството на „Елаците-Мед” АД-с. Мирково и лично на  инж.Драгомир Драганов,изпълнителен директор, на екипа на дружеството извършил ремонта, както и на всички, оказали съдействие за краткосрочното изпълнение на този проект. Поради извънредното положение в страната, на този етап официално откриване  не може да бъде осъществено. Община Златица поема ангажимента, при първа възможност да организира мероприятието.Policiq_remont_01 Policiq_remont_02 Policiq_remont_03 Policiq_remont_04 Policiq_remont_06 Policiq_remont_07 Policiq_remont_08 Policiq_remont_09

дезинфекция в общинските сгради

Днес, 23 март беше извършена дезинфекция в сградата на Община Златица, ДГ “Слънце”, Социален патронаж, и църквата “Св.Георги”. Утре-24 март, дезинфектирането  ще продължи в ДГ “Вяра,Надежда и Любов”, общинско звено “Гора”, ДТБО и сградите на кметствата в Църквище,Петрич и Карлиево. Процедурата се извършва със съдействието на  работен екип от “Елаците Мед” АД.

Dezinfekcia_Zlatitsa_01 Dezinfekcia_Zlatitsa_02 Dezinfekcia_Zlatitsa_03 Dezinfekcia_Zlatitsa_04

 

дезинфекция на основните пътни артерии в гр.Златица

Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че тази сутрин-21 март, се извърши дезинфекция на основните пътни артерии в гр.Златица, както и улиците и пространствата около детските градини, училищата, хранителните магазини, аптеките,спирките на градския транспорт, пътя до и района на ж.п.гарата. Умоляваме ви да спазвате указанията на Националния кризисен щаб, за да можем заедно да се справим със ситуацията, пред която сме изправени.2020_03_21 dezinfekciq_012020_03_21 dezinfekciq_02 2020_03_21 dezinfekciq_03 2020_03_21 dezinfekciq_04 2020_03_21 dezinfekciq_05 2020_03_21 dezinfekciq_06 2020_03_21 dezinfekciq_07 2020_03_21 dezinfekciq_08 2020_03_21 dezinfekciq_09 2020_03_21 dezinfekciq_10 2020_03_21 dezinfekciq_11 2020_03_21 dezinfekciq_12 2020_03_21 dezinfekciq_13 2020_03_21 dezinfekciq_14 2020_03_21 dezinfekciq_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ дари 6 бр. компютри на Община Златица

На 24.01.2020г. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ дари 6 бр. употребявана  компютърна техника на Община Златица. Д-р инж. Илия Гърков,  изпълнителен директор на компанията за България, предаде оборудването  на кмета на Община Златица инж. Стоян Генов в информационния център на  дружеството. Три компютъра ще бъдат разпределени за кметските  наместници на с.Църквище, с.Карлиево и с.Петрич; два са предвидени за  Полицейски участък – Златица и един за длъжността „Еколог” в общинска  администрация.
Благодарим на “Дънди Прешъс Металс Челопеч” за предоставеното дарение!

darenie_01.2020_01darenie_01.2020_02 darenie_01.2020_03 darenie_01.2020_04

 

 

Обществено обсъждане на Проекта за Общински Бюджет 2020г.

На 17.01.2020г., се проведе обществено обсъждане на Проекта за Общински Бюджет за 2020г. в Кметство Карлиево, Кметство Църквище и Кметство Петрич, а на 20.01.2020г. в Община Златица.

Съдържанието на бюджета премина с голям интерес от страна на гражданите.

Присъстваха кмета на Община Златица – г-н Стоян Генов, както и председателя на ОбС Златица г-н Любомир Цветков.

На срещите изготвения проект за бюджет бе представен от директора на Дирекция „Обща администрация” Анна Ланкова. В бюджета са залегнали средства за гарантиране на основните общински разходи, като образование, поддържане на пътната и ВиК структура, социалните дейности, чистота и благоустрояване, културни дейности, спорт и други.
Местните данъци и такси няма да търпят промени, въпреки че за втора поредна година държавата лишава общината от изравнителна субсидия.

Бюджетът е в размер на 6 979 827лв., основната част от него е насочена за образователни дейности. Планирани са необходими ремонти в двете детски градини и училища в града. Предвижда се да бъде завършен ремонта на футболното игрище в ПГ „Златица”, както и да се закупят компютри и хардуер за СУ „Св.Паисий Хилендарски”.

Субсидията за капиталови разходи от 163 000лв., ще бъде използвана за ремонт на улиците в общината. Списъкът на улиците за ремонт ще бъде одобрен от общинския съвет.

Основен проект, по който ще работи общинска администрация е „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на общините от Средногорието”. Проекта се реализира благодарение на усилията на предишното ръководство на общината, което е осъществило процедурите по Закона за обществените поръчки. Официалното откриване на обекта е на 30.01.2020г. от 12:00 часа в местността „Корията”.

2020_buget_01 2020_buget_02 2020_buget_03 2020_buget_04 2020_buget_05 2020_buget_06 2020_buget_07 2020_buget_08

Бабинден 21.01.2020г.

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките. Този празник е езически и идва от далечните праславянски времена, но се е запазил и по време на Възраждането е бил изключително почитан.
На 21-ви януари, по многогодишна традиция, Община Златица, Кметство Църквище, Кметство Карлиево и Кметство Петрич отбелязаха Деня на родилната помощ, наричан по стар български обичай Бабинден.

В община Златица, през изминалата 2019г., са родени общо 48 бебета – 24 момичета и 24 момчета.

2020_babinden_012020_babinden_02 2020_babinden_03 2020_babinden_04 2020_babinden_05 2020_babinden_08 2020_babinden_07 2020_babinden_06 2020_babinden_09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богоявление (Йордановден) в Златица

На 6 януари Православната църква чества един от най-големите християнски празници – Богоявление, известен още като Йордановден. На този ден Йоан Кръстител покръства Исус Христос във водите на река Йордан. За здраве всички участват в освещаването на водата, когато след празнична църковна служба свещеникът хвърля Светия кръст във водата. Млади мъже се хвърлят, въпреки студа и ниската температура и изваждат кръста от водата. Който го извади, бива честит и здрав през цялата година.

По традиция на Йордановден граждани и гости на гр.Златица се събраха в м. „Спасово кладенче“ над града.
Отец Йордан извърши ритуалното кръщаване на водата. В студените води на Спасовото кладенче се проведе церемонията по хвърляне на кръста. Въпреки времето много граждани на общината се събраха да наблюдават ежегодното хвърляне на кръста.

Двама бяха смелчаците, които влезнаха в ледените води – Антон Ранчев и Спас Чернев.

Кръстът бе изваден от Спас Чернев, който не за първи път хваща кръста.

Инж.Стоян Генов кмет на община Златица поздрави победителя, като му връчи парична награда, бутилка вино и много пожелания за здраве и късмет. Награда получи и Антон Ранчев, за смелостта си да влезне в студените води.

Г-н Генов поздрави пред всички присъстващи отец Йордан по случай именния му ден и му поднесе специален подарък – Икона Кръщение Господне, с пожелание за много здраве и успехи.

За всички присъстващи бе подсигурено вино, осветена питка и бонбони.

2020_Bogoqvlenie_Zlatica_01 2020_Bogoqvlenie_Zlatica_02 2020_Bogoqvlenie_Zlatica_03 2020_Bogoqvlenie_Zlatica_042020_Bogoqvlenie_Zlatica_05

Недко Ангелов хвана кръста в с. Петрич

Днес от 12:30 часа в с.Петрич се проведе тържествена литургия по повод Богоявление (Йордановден). Присъстваха много граждани и гости на селото.
Недко Ангелов и Пенко Карамихов бяха младежите скочили в студените води на река „Тополница” за хващането на Светия кръст. Пръв до него достигна Недко Ангелов.
Инж.Стоян Генов поднесе своите поздравления и пожела много здраве и късмет през годината. Гост на събитието бе и г-н Младен Медаров общински съветник от ОбС Златица, който също поздрави Недко Ангелов. Присъстваше и г-жа Цветана Радева общински съветник от ОбС Златица.
С кръшно хоро завърши празника в с.Петрич.

2020_Bogoqvlenie_Petrich_012020_Bogoqvlenie_Petrich_02 2020_Bogoqvlenie_Petrich_03 2020_Bogoqvlenie_Petrich_04 2020_Bogoqvlenie_Petrich_05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Игнажден, Коледари в община Златица

На 20 декември празнуваме Игнажден. От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде и следващата година. Гости на ОбА Златица бяха учениците от Професионална гимназия „Златица”, които ни поздравиха по-повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници. Инж. Стоян Генов им пожела много здраве, успехи, късмет и незабравими празници.

Koledari_Ignajden_01

Koledari_Ignajden_02

Koledari_Ignajden_03

Koledari_Ignajden_04

Koledari_Ignajden_05

Koledari_Ignajden_06

Група „Пчеличка” с Коледно тържество

На 19.12.19г. в ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, се проведе Коледно тържество на децата от група „Пчеличка”. Малките сладури, заедно със своите госпожи бяха подготвили страхотен празничен спектакъл с много песни, игри и стихотворения.

Поздравления към всички, бяха отправени от г-жа Петя Христова – директор на ДГ „Вяра,Надежда,Любов” и от г-жа Златина Пижова – представител на община Златица. Като за финал, децата от групата получиха голям подарък от Дядо Коледа.

Празника продължи с почерпка за малчуганите.

koledno_tyrjestvo_pchelichka_01koledno_tyrjestvo_pchelichka_02

koledno_tyrjestvo_pchelichka_03

koledno_tyrjestvo_pchelichka_04

koledno_tyrjestvo_pchelichka_05

koledno_tyrjestvo_pchelichka_06

koledno_tyrjestvo_pchelichka_07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледарчета от ДГ “Слънце”.

„Ой, Коледо, мой Коледо,
роди ми се Боже чедо.
Коладе, ладе, коладе, ладе”…..

С песен пристигнаха днес в община Златица, Коледарчета от ДГ „Слънце”.
Коледно настроение се рееше в сградата на общината. Децата бяха подготвили стихчета, песни и много пожелания за служителите от ОбА Златица.

Инж.Стоян Генов, дари на малките коледари вити краваи и лакомства, като им пожела да са послушни и ученолюбиви през следващата година, весели Коледни и Новогодишни празници.
Подаръци, бяха поднесени и от ОбС Златица.
koledari_2019_01koledari_2019_02

koledari_2019_03

koledari_2019_04

koledari_2019_05

koledari_2019_06

Коледно тържество в ДГ „Слънце” гр.Златица

На 18.12.2019г., от 16:30 часа в ДГ „Слънце”, малчуганите от група „Приятели”, бяха подготвили страхотен Коледен спектакъл, посветен на „Бъдни вечер”. Всички присъстващи се насладиха на страхотните им изпълнения.

За финал на спектакъла, децата изиграха право хоро, на което разбира се бе поканен и Инж.Стоян Генов – кмет на Община Златица. Г-н Генов благодари на децата, че са го върнали назад и са му припомнили времето, когато е участвал в танцовия състав към община Златица.

Пожела много здраве на всички и незабравимо прекарване на Коледните и Новогодишни празници.
Пожелания бяха отправени и от г-жа Красимира Петелова – директор на ДГ “Слънце”.
koledno_tyrjestvo_slunce_01koledno_tyrjestvo_slunce_02

koledno_tyrjestvo_slunce_03

koledno_tyrjestvo_slunce_04

koledno_tyrjestvo_slunce_05

koledno_tyrjestvo_slunce_06

koledno_tyrjestvo_slunce_07

koledno_tyrjestvo_slunce_08

koledno_tyrjestvo_slunce_09

koledno_tyrjestvo_slunce_10

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА В СЕЛО ПЕТРИЧ НА 18.12.2019г.

Последната изнесена приемна за тази година от служители на общинска администрация – Златица, се проведе в с.Петрич на 18.12.2019г. Присъстваха голяма част от жителите на селото, които отправиха своите идеи и въпроси към служителите.

Най-обсъждани и коментирани бяха темите свързани с избор на кметски наместник на селото, извършване на ремонтни дейности за определени участъци, изграждане на видеонаблюдение, транспортната схема, проблеми с уличното осветление, недостиг на вода през летния сезон.

Присъстваше и кмета на община Златица инж.Стоян Генов, както и председателя на Общински съвет – Златица – г-н Любомир Цветков.

Инж.Стоян Генов благодари на всички присъстващи за големия интерес, и допълни, че идеята на тези срещи е да се даде възможност на обществеността, да зададе своите въпроси към съответните служители на ОбА Златица.

Темата за избор на кметски наместник на селото, бе една от основните на срещата. Г-н Генов, обясни, че до момента все още няма назначен такъв и че, предстои отделна среща на която, ще изслуша всички жители за желанието им. Временно изпълняващ длъжността – Кметски наместник на с.Петрич в момента изпълнява Тотка Ангелова, която активно участва в организацията за провеждане на приемната.

Присъстваха и Николай Лилов и Елена Герасимова – общински съветници в ОбС Златица.

След приемните в с.Карлиево и с.Църквище, тази в с.Петрич, бе последната за тази година.

През следваща година, предстоят нови изнесени приемни на служителите от ОбА Златица, за които ще Ви информираме своевременно.
priemna_petrich_2019_01priemna_petrich_2019_02

priemna_petrich_2019_03

priemna_petrich_2019_04

priemna_petrich_2019_05

priemna_petrich_2019_06

priemna_petrich_2019_07

priemna_petrich_2019_08

priemna_petrich_2019_09

priemna_petrich_2019_10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледарчета на гости в Община Златица

Много детски смях и настроение донесоха добрите гости от група “Мечо  Пух” към ДГ “Вяра, Надежда, Любов”.
Весели, засмени със стихчета и песни те изрекоха ведри пожелания за  здраве, берекет и много успехи на Община Златица.

Спазвайки обичая, кметът на Община Златица – Инж.Стоян Генов, дари на  малките коледарчета вити краваи и лакомства, като им пожела – светла  Коледа с много усмивки и подаръци!

Подаръци, бяха поднесени и от г-н Любомир Цветков – председател на ОбС  Златица.

Всички служители на ОбА Златица, бяха сурвакани за здраве, дълголетие  и късмет през Новата 2020 година!

Koledari_2019_1_01 Koledari_2019_1_02 Koledari_2019_1_03 Koledari_2019_1_04 Koledari_2019_1_05 Koledari_2019_1_06 Koledari_2019_1_07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работна среща на кметовете от Средногорието за мандат 2019-2023г.

На 26.11.2019г., по инициатива на кмета на Община Мирково – г-жа Цветанка Йотина, в Мирково се проведе работна среща на кметовете от Средногорието за мандат 2019-2023г.
Днес от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Златица се проведе втората работна среща на кметовете от Средногорието за мандат 2019-2023г, където домакин бе Инж.Стоян Генов кмет на Община Златица.

На срещата присъстваха г-жа Бойка Дюлгярова – Кмет на Община Копривщица, г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково, г-н Григор Даулов – Кмет на Община Чавдар, г-н Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп, г-н Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч.
Кметовете обсъдиха две основни точки, включени в дневния ред:
1. Обсъждане на проект: „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч”.
2. Разработване на транспортна схема на територията на Средногорието и връзката с по-големите градове в страната.

В срещата взеха участие ръководителя на проекта – адвокат Недялка Николова и г-жа Ива Петрова – юрисконсулт в община Златица, г-н Любомир Цветков – председател на ОбС Златица, г-жа Тотка Стойкова – Кметски наместник на с.Църквище, г-жа Тотка Ангелова – Кметски наместник на с.Петрич и г-н Ненко Миндилов – Кметски наместник на с.Карлиево.

2019_12_12_rabotna_sreshta_012019_12_12_rabotna_sreshta_03 2019_12_12_rabotna_sreshta_FP

 

 

Група „Приятели” отпразнува първия си рожден ден

На 11.12.2019г. от 16:30 часа в ДГ „Слънце”, група „Приятели” отпразнуваха първия си рожден ден. На тържеството присъстваха много родители, гости и медии. Специални гости на тържеството бяха господин Тим Курт – Изпълнителен директор, Вице-президент на Aurubis Bulgaria AD, госпожа Драга Сапунджиева – Координатор Социални проекти Aurubis Bulgaria AD, които поднесоха своите благопожелания към малчуганите и поднесоха подаръци на всяко дете. Присъстваха и госпожа Мария Нейкова представител от ОбС съвет – Златица и госпожа Златина Пижова – старши специалист СД – община Златица.

Танци, песни и детски усмивки изпълниха залата. Госпожа Красимира Петелова – директор на ДГ „Слънце”, благодари за уважението и подкрепата на всички, които бяха част от събитието и пожела весели Новогодишни и Коледни празници.
След тържеството, всеки присъстващ можеше да закупи нещо символично, изработено от децата на „Коледния Базар”, който бе разположен във фоайето на ДГ „Слънце”.

2019_12_12_Grupa_priqteli_012019_12_12_Grupa_priqteli_022019_12_12_Grupa_priqteli_032019_12_12_Grupa_priqteli_042019_12_12_Grupa_priqteli_05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА В СЕЛО ЦЪРКВИЩЕ НА 11.12.2019

Община Златица проведе изнесена приемна на служители от Общинска  администрация – Златица в кметство Църквище на 11 декември 2019 година.
По време на приемната жителите на селото поставиха своите въпроси към  служителите от Общинска администрация – Златица.
Най-обсъждани и коментирани бяха темите за безстопанствените животни,  транспортната схема, електрозахранването, залесяването, ремонтните  дейности на определени сектори, както и асфалтирането на улиците. Въпроси от гражданите бяха насочени към Техническа служба, “Звено  гора”, “Звено чистота”, Юриста на общината и др.
Много от жителите на с.Църквище желаят да се поставят камери на  определени места, заради непрестанното разрушаване на важни елементи в  селото.

В приемната взе  участие и инж.Стоян Генов – кмет на община Златица,  който благодари на присъстващите за интереса, и допълни, че подобни изнесени приемни, ще бъдат практика и за в бъдеще.

Дискутиран бе и въпроса с избора на кметски наместник на селото.  Идеята на гражданите е, да се направи друга среща, на която всички да изразят своите предложения за това.

Присъстваха и Динчо Рашев и Мария Нейкова – общински съветници в ОбС Златица. Активно участие в организацията и провеждането на приемната взеха Тотка Стойкова и Стоянка Петрова общински съветник.

Приемната продължи през целия ден с голям интерес от страна на жителите на селото и медиите. Следващата изнесена приемна е в село Петрич на 18 декември 2019 година (сряда) от 9,30 часа.

Iznesena_priemna_cyrkvishte_01 Iznesena_priemna_cyrkvishte_02 Iznesena_priemna_cyrkvishte_03 Iznesena_priemna_cyrkvishte_04 Iznesena_priemna_cyrkvishte_05 Iznesena_priemna_cyrkvishte_06 Iznesena_priemna_cyrkvishte_07 Iznesena_priemna_cyrkvishte_08

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности