„Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи в община Златица”: Строително – монтажни работи по внедряване котел на пелети, подмяна на външни връзки, сградна отоплителна инсталация и изграждане на слънчева инсталация за б.г.в в сгради 1 и 2 на ОДЗ „Вяра, надежда и любов“ и СМР по подмяна нафтов котел с котел на пелети и изграждане на слънчева инсталация за б.г.в в сградата на ОУ „Паисий Хилендарски“ (разширение)”

Информация за изпълнен договор

16-01-2017 г.

————————————————–

Информация за сключен договор

22-08-2016 г.

————————————————–

ДОГОВОР

17-03-2016 г.

————————————————–

ПРОТОКОЛ № 1

ТАБЛИЦА /ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ №1/

ПРОТОКОЛ № 2

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

17-02-2016 Г.

————————————————–

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 09-02-2016 Г.

————————————

РАЗЯСНЕНИЕ ОТ 18-01-2016Г.

—————————————

РАЗЯСНЕНИЕ ОТ 16-01-2016 г.

——————————————————-

Решение

Обявление

Документация

Образци на приложения

Проект – училище

Проект – ОДЗ

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности