Контакти

Булстат: 000776464

————————————————————————————

ЦЕНТРАЛА

ТЕЛ.:  0728 / 60 201

ФАКС: 0728 / 60 202

————————————————————————————

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: община Златица, гр. Златица, пл. “Македония” № 1, партера в сградата на община Златица

Ел. поща: [email protected] / [email protected]

Тел. за връзка: 0728 / 60 201;

Факс: 0728/ 60 202

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа с обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа.

————————————————————————————

ДЕЖУРНИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТИЦА

Ел. поща: [email protected]

Тел. за връзка: 0728 / 60 250; 0887 888310;

————————————————————————————

РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

ЕКСПЕРТИ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА

ИКОНОМИЧЕСКИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКО ЗВЕНО “ГОРА”

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности