Конкурс за длъжността “Старши юрисконсулт” в община Златица

Обявление

Образци на документи

——————————————————————————————–

Протокол за допуснати участници до конкурса

Списък на допуснати участници

Списък на недопуснати участници

10.07.2017г.

——————————————————————————————–

Протокол от проведен тест

18.07.2017г.

——————————————————————————————–

Протокол с окончателни резултати

25.7.2017г.

——————————————————————————————–

 

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности