Информация за годишния финансов отчет 2018 по реда на т.74.1 от ДДС 08/21.12.2018 г.

БАЛАНС 2018

обясн.записка_ГФО_2018

ОПР 2018

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧЕТ НА ПРОЕКТИ КЪМ МОН

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИ СРЕДСТВА

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности