ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 ПО РЕДА НА Т.74.1 ОТ ДДС 07/22.12.2017 г.

Обяснителна записка 2017

БАЛАНС 2017

ОПР 2017

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛЕННИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ МОН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2017

ОТЧЕТ ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИ СРЕДСТВА

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности