Информация за Годишен финансов отчет 2019 по реда на т.74.1 от ДДС 08 от 21.12.2018 г. , Одитен доклад 07-02-911/30.11.2020 и решение на ОбС № 144/23.12.2020 г.

B3_2019_4_7310

IB3_2019_4_7310_DES

IB3_2019_4_7310_K33

IB3_2019_4_7310_KSF

IB3_2019_4_7310_RA

KR_2019_4_7310

Capital_2019_4_7310

БАЛАНС 2019

Доклад См.палата

ОПР 2019

пояснения счет.политика

 

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности