ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА В СЕЛО ЦЪРКВИЩЕ НА 11.12.2019

Община Златица проведе изнесена приемна на служители от Общинска  администрация – Златица в кметство Църквище на 11 декември 2019 година.
По време на приемната жителите на селото поставиха своите въпроси към  служителите от Общинска администрация – Златица.
Най-обсъждани и коментирани бяха темите за безстопанствените животни,  транспортната схема, електрозахранването, залесяването, ремонтните  дейности на определени сектори, както и асфалтирането на улиците. Въпроси от гражданите бяха насочени към Техническа служба, “Звено  гора”, “Звено чистота”, Юриста на общината и др.
Много от жителите на с.Църквище желаят да се поставят камери на  определени места, заради непрестанното разрушаване на важни елементи в  селото.

В приемната взе  участие и инж.Стоян Генов – кмет на община Златица,  който благодари на присъстващите за интереса, и допълни, че подобни изнесени приемни, ще бъдат практика и за в бъдеще.

Дискутиран бе и въпроса с избора на кметски наместник на селото.  Идеята на гражданите е, да се направи друга среща, на която всички да изразят своите предложения за това.

Присъстваха и Динчо Рашев и Мария Нейкова – общински съветници в ОбС Златица. Активно участие в организацията и провеждането на приемната взеха Тотка Стойкова и Стоянка Петрова общински съветник.

Приемната продължи през целия ден с голям интерес от страна на жителите на селото и медиите. Следващата изнесена приемна е в село Петрич на 18 декември 2019 година (сряда) от 9,30 часа.

Iznesena_priemna_cyrkvishte_01 Iznesena_priemna_cyrkvishte_02 Iznesena_priemna_cyrkvishte_03 Iznesena_priemna_cyrkvishte_04 Iznesena_priemna_cyrkvishte_05 Iznesena_priemna_cyrkvishte_06 Iznesena_priemna_cyrkvishte_07 Iznesena_priemna_cyrkvishte_08

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности