ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТИЦА в кметство Петрич

Община Златица ще проведе изнесена приемна от служители на Общинска администрация – Златица в кметство Петрич, за запознаване на място с проблемите на жителите на селото.

Изнесената приемна ще се проведе в Пенсионерски клуб „Искра“, село Петрич, на 18 декември 2019 година (сряда) от 9,30 часа.

По време на приемната присъстващите ще могат да поставят своите въпроси към служебните лица от Общинска администрация – Златица. Екипът от служители ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по зададените въпроси и възможностите за решаване на техните проблеми.

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности