ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ОРИГИНАЛ

 

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

Цена за предоставяне на административната услуга:

Срок на изпълнение:

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Декларация по чл. 9, ал. 1 от Семейния кодекс – изтеглете тук

Декларация по чл. 9, ал. 2 от Семейния кодекс – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности