залесяване в село Карлиево

Приключи първият етап по възстановяване на унищожената през 2014г. от смърч и градушка 50 дка борова гора в землището на с.Карлиево. С решение на Общински съвет-Златица бяха заделени средства от общинския бюджет. Залесена е площ от 34 дка с черен бор и зимен дъб, като схемата на залесяване е съобразена с почвата – в по-влажната се засажда бор, а в по-сухата-дъб. В следващите месеци грижата по укрепването на младите насаждения ще продължи – те ще бъдат окопавани и почиствани от прораствращата между тях трева. Същевременно цялата залесена площ ще се огради, за да се опазят фиданките от навлизането на селскостопански животни. Специалистите прогнозират, че до 5-6 години на това място ще има гора.

Според вр.и.д. кметски наместник на с.Карлиево-г-н Н.Миндилов, в землището на селото, повече от 40 години не е имало залесяване.Особено тази част на гората, която вече 6 години стои оголена е чувствителна тема за жителите на селото. Г-н Миндилов сподели, че хората са изключително доволни от случващото се. Кметът на Община Златица-инж.Стоян Генов даде своите уверения, че ще се предприемат нужните действия и за останалите терени, които също се нуждаят от залесяване. Изключителната заслуга по фактическото залесяване на терена е на екипа на г-н Илия Костянев – ръководител на Общинско звено „Гора”.
Горите са богатство, но при определени условия гората се сече, за да се задоволяват потребностите на местното население. И когато една гора се стопанисва- тя носи приходи, като не малка част от тези приходи отново се инвестират в залесяване.

Възстановяването на карлиевската гора е добро начало в тази посока. С общите усилия на Общинска администрация и Общински съвет – Златица, изпълнението на тази програма ще бъде продължено и в следващите години.

 

zalesqvane_2020_01zalesqvane_2020_02 zalesqvane_2020_03 zalesqvane_2020_04

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности