„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ дари 6 бр. компютри на Община Златица

На 24.01.2020г. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ дари 6 бр. употребявана  компютърна техника на Община Златица. Д-р инж. Илия Гърков,  изпълнителен директор на компанията за България, предаде оборудването  на кмета на Община Златица инж. Стоян Генов в информационния център на  дружеството. Три компютъра ще бъдат разпределени за кметските  наместници на с.Църквище, с.Карлиево и с.Петрич; два са предвидени за  Полицейски участък – Златица и един за длъжността „Еколог” в общинска  администрация.
Благодарим на “Дънди Прешъс Металс Челопеч” за предоставеното дарение!

darenie_01.2020_01darenie_01.2020_02 darenie_01.2020_03 darenie_01.2020_04

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности