Годишен отчет по изпълнение на бюджет 2017 – обсъждане

ДОКЛАДНА ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2017 – ОБСЪЖДАНЕ

ОТЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 31.12.2017

ОТЧЕТ ПЛАН СМЕТКА 2017 на Общинско звено”Гора”

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности