дезинфекция на основните пътни артерии в гр.Златица

Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че тази сутрин-21 март, се извърши дезинфекция на основните пътни артерии в гр.Златица, както и улиците и пространствата около детските градини, училищата, хранителните магазини, аптеките,спирките на градския транспорт, пътя до и района на ж.п.гарата. Умоляваме ви да спазвате указанията на Националния кризисен щаб, за да можем заедно да се справим със ситуацията, пред която сме изправени.2020_03_21 dezinfekciq_012020_03_21 dezinfekciq_02 2020_03_21 dezinfekciq_03 2020_03_21 dezinfekciq_04 2020_03_21 dezinfekciq_05 2020_03_21 dezinfekciq_06 2020_03_21 dezinfekciq_07 2020_03_21 dezinfekciq_08 2020_03_21 dezinfekciq_09 2020_03_21 dezinfekciq_10 2020_03_21 dezinfekciq_11 2020_03_21 dezinfekciq_12 2020_03_21 dezinfekciq_13 2020_03_21 dezinfekciq_14 2020_03_21 dezinfekciq_15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности