дезинфекция в общинските сгради

Днес, 23 март беше извършена дезинфекция в сградата на Община Златица, ДГ “Слънце”, Социален патронаж, и църквата “Св.Георги”. Утре-24 март, дезинфектирането  ще продължи в ДГ “Вяра,Надежда и Любов”, общинско звено “Гора”, ДТБО и сградите на кметствата в Църквище,Петрич и Карлиево. Процедурата се извършва със съдействието на  работен екип от “Елаците Мед” АД.

Dezinfekcia_Zlatitsa_01 Dezinfekcia_Zlatitsa_02 Dezinfekcia_Zlatitsa_03 Dezinfekcia_Zlatitsa_04

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности