СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

ВАЖНО !!!

АКО НАМЕРИТЕ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВАС, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПОСЕТИТЕ  “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ПРИ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА. ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ПОДГОТВИЛА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ, ЗА ДА ВИ УВЕДОМИ, ЧЕ Е ЗАПОЧНАЛА ПРОЦЕДУРА ПО ВРЪЧВАНЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ КЪМ ДОСИЕТО ВИ.

ВНИМАНИЕ:  СЪОБЩЕНИЯТА СЕ ПОСТАВЯТ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО  И СЕ ПОБЛИКУВА В ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА.

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности