Данъци и такси

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ

От 24 март Община Златица пусна модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат автоматично всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица и ЕИК-а на фирмите.
Таксата за плащане от каса на ИЗИПЕЙ е минимална – от 1 до 5 лева общо върху цялата сума. Само 0.40 лв. за един вид данък е таксата през интернет (ePay). Интернет плащането се извършва след надлежна регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него.
Не е нужно да се попълват каквито и да са документи, както в банките или пощите, например: ИЗИПЕЙ към момента има над 2 300 каси и офиси в цяла България.
В Златица дружеството има 1 каса. На нея освен да платят данъците към своята община, гражданите по същия начин може да разплащат задълженията си и към други общини в страната, където имат някаква собственост.

Подробна информация, къде се намират всички офиси на ИЗИПЕЙ в България, може да видите ето тук: http://www.easypay.bg/?p=offices_list. Те са с гъвкаво работно време, удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни и празнични дни.

Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. 

Услугата е безвъзмездна за Общината. Тя стана възможна след като кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова подписа договор за предлагането й с дружествата ИЗИПЕЙ и ИПЕЙ. Така Златица дори и по-малка община се нареди сред общините, внедрили бързо модерно и европейско обслужване за жителите си с по-висока събираемост на данъци, едновременно с това грижейки се за удобството и паричното благосъстояние на хората.
Облекчаване на административните услуги, снижаване на цените им, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях са едни от основните приоритети в работата на кметския екип.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Златица (Изм. и доп. с Решение № 141 по Протокол № 21 от 15.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), (Изм. и доп. с Решение № 152 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златица в сила от 01 януари 2013 г. (приета с Решение № 181/28.11.2012 г. на Общински съвет – Златица; доп. с Решение №89  по Протокол №13/17.05.2016 г )

Длъжници към местния бюджет

Cъобщения по чл. 32 от ДОПК

Свалени съобщения по чл. 32 от ДОПК

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности