Данъци и такси

Срокът за подаване на декларации за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци в случаите, когато имота не се ползва през цялата 2021 година е 31 октомври 2020 година.

С промените в Закона за местните данъци и такси / ДВ бр.98 от 2018 г./ срокът беше променен. Вместо до 31 декември декларациите трябва да се подават до 31 октомври на годината предхождаща тази за която се декларира не ползването на имота и се иска освобождаване от такса.

Тук може да изтеглите образец на декларацията. Бланката може да се вземе на хартиен носител и на гише №2 Местни данъци и такси в Община Златица. Подаването на декларациите става на същото гише от 8.00 ч до 17.00 часа.

01.10.2020

———————————————————————————————————————–

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ

От 24 март Община Златица пусна модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат автоматично всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица и ЕИК-а на фирмите.
Таксата за плащане от каса на ИЗИПЕЙ е минимална – от 1 до 5 лева общо върху цялата сума. Само 0.40 лв. за един вид данък е таксата през интернет (ePay). Интернет плащането се извършва след надлежна регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него.
Не е нужно да се попълват каквито и да са документи, както в банките или пощите, например: ИЗИПЕЙ към момента има над 2 300 каси и офиси в цяла България.
В Златица дружеството има 1 каса. На нея освен да платят данъците към своята община, гражданите по същия начин може да разплащат задълженията си и към други общини в страната, където имат някаква собственост.

Подробна информация, къде се намират всички офиси на ИЗИПЕЙ в България, може да видите ето тук: http://www.easypay.bg/?p=offices_list. Те са с гъвкаво работно време, удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни и празнични дни.

Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. 

Услугата е безвъзмездна за Общината. Тя стана възможна след като кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова подписа договор за предлагането й с дружествата ИЗИПЕЙ и ИПЕЙ. Така Златица дори и по-малка община се нареди сред общините, внедрили бързо модерно и европейско обслужване за жителите си с по-висока събираемост на данъци, едновременно с това грижейки се за удобството и паричното благосъстояние на хората.
Облекчаване на административните услуги, снижаване на цените им, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях са едни от основните приоритети в работата на кметския екип.

Наредба за определяна размера на местните данъци на територията на община Златица

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златица в сила от 01 януари 2013 г. (приета с Решение № 181/28.11.2012 г. на Общински съвет – Златица; доп. с Решение №89  по Протокол №13/17.05.2016 г )

Длъжници към местния бюджет

Cъобщения по чл. 32 от ДОПК

Свалени съобщения по чл. 32 от ДОПК

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности