Встъпителен форум за общински мандат 2019-2023

По инициатива на Национално сдружение на общините в Република България  – НСОРБ, на 11.12.2019г. в зала “ЕФЕ”, хотел “Маринела”, гр. София се  проведе встъпителен форум за общински мандат 2019-2023г.

На събитието присъстваха Инж.Стоян Генов – кмет на община Златица и  господин Любомир Цветков – председател на ОбС Златица.

Модератор на събитието бе госпожа Силвия Георгиева – изпълнителен  директор на Национално сдружение на общините в Република България –  НСОРБ.

Приветствия бяха поднесени от господин Даниел Панов – Председател на  УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново, госпожа Йорданка  Фандъкова – кмет на Столична общин, госпожа Цвета Караянчева –  Председател на 44-то Народно събрание.

По време на форума се очертаха приоритетите на новия общински мандат  при взаимодействие с централната власт. Пряко с всички министри се  дискутираха най-важните задачи за 2020 година, както и  по-дългосрочното развитие на българските общини.

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности