Бюджет и финанси

—————————————————————————————————————

Банкови Сметки на Община Златица

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

Бюджет 2021

19.03.2021

—————————————————————————————————————-

Отчети 2021

12.03.2021

—————————————————————————————————————

Информация за Годишен финансов отчет 2019 по реда на т.74.1 от ДДС 08 от 21.12.2018 г. , Одитен доклад 07-02-911/30.11.2020 и решение на ОбС № 144/23.12.2020 г.

04.01.2020

—————————————————————————————————————-

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2019

Отчет по изпълнение на Бюджет 2019г. – Докладна записка от кмета на община Златица

Приложение №1 – Отчет на бюджет 2019г. по приходната част

Приложение №2 – Отчет на бюджет 2019г. по разходната част

Приложение №3 – Отчет на бюджет 2019г. по функция

Приложение №4 – Поименен списък на капиталовите разходи по обекти на източници на финансиране през 2019г.

Приложение №5 – Отчет на план-сметка за приходите и разходите на Общинско звено Гора по бюджета на Община Златица към 31.12.2019г.

31.08.2020

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Златица за 2019 год. 

18.09.2020

—————————————————————————————————————-

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБА за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

01.04.2020

—————————————————————————————————————-

Отчети 2020

—————————————————————————————————————

Бюджет 2020

05.03.2020

—————————————————————————————————————-

Проект за Общински Бюджет 2020 г.

14.01.2020

—————————————————————————————————————-

Публично обсъждане на годишен отчет по изпълнение на бюджет 2018

04.09.2019

—————————————————————————————————————-

Информация за годишния финансов отчет 2018 по реда на т.74.1 от ДДС 08/21.12.2018 г.

28.06.2019

—————————————————————————————————————-

Бюджет 2019

28-03-2019

—————————————————————————————————————-

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБА за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

22-03-2019 г.

—————————————————————————————————————-

Отчети 2019

—————————————————————————————————————-

Проект на бюджет 2019 г.

08-01-2019 г.

—————————————————————————————————————-

Годишен отчет по изпълнение на бюджет 2017 – обсъждане

14-09-2018 г.

—————————————————————————————————————–

Годишен отчет по изпълнение на бюджет 2017г.

Информация за изпълнение на бюджет към 30.06.2018г.

07-08-2018 г.

—————————————————————————————————————–

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 ПО РЕДА НА Т.74.1 ОТ ДДС 07/22.12.2017 г.

25-06-2018 г.

—————————————————————————————————————–

Бюджет 2018

30-03-2018 г.

—————————————————————————————————————–

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБА за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

14-03-2018 г.

—————————————————————————————————————–

Проект на Бюджет 2018

05-01-2018 г.

—————————————————————————————————————–

Отчети 2018

—————————————————————————————————————–

Отчети 2017

—————————————————————————————————————–

Годишен отчет 2016

11-08-2017 г.

—————————————————————————————————————–

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

28-03-2017 г.

—————————————————————————————————————–

Бюджет 2017

28-02-2017 г.

—————————————————————————————————————–

Съобщение за обществено обсъждане на проект на бюджет 2017 г. /изтегли тук/

20-12-2016 г.

—————————————————————————————————————–

Месечни отчети 2016

Бюджет 2016

—————————————————————————————————————–

Бюджет 2014г.

Културни мероприятия по бюджет 2014г.

Културни мероприятия по кметства 2014г.

План капиталови ИБСФ

План капиталови 2014г.

План текущ ремонт 2014г.

Спортни мероприятия по бюджет 2014г.

БЮДЖЕТ_ПУБЛ.ОБСЪЖДАНЕ-2015

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности