Април 2015

СТАЖАНТИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Общински съветници почетоха героя

Турнир по тенис на маса

Годишно Общо събрание на НАПОС-РБ

Среща с Веселин Зидаров автор на книгата с афоризми „Обратна захапка”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности