ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

logo_ecz_1

СЪС ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА

“ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АНАЛИЗ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

 Административните услуги, които община Златица извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване.

Център за административно обслужване

Адрес: община Златица, гр.Златица, пл. „Македония” № 1, на І етаж в сградата на община Златица.

Ел. поща: [email protected]

Тел.за връзка: 0728/60250;  0887 888 310

Факс: 0728/60202

Работно време: от 8:00 до 17:00 часа без прекъсване

Начини на заявяване на административните услуги:

При заявено от Вас желание, потвърдено в писмен вид, можете да получите информация за извършената услуга и по електронна поща на представения от Вас e-mail.

 

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

* като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

* като вътрешна куриерска пратка;

* като международна препоръчана пощенска пратка;

 

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Булстат: 000776464

Административен регистърhttp://iisda.government.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности