АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ

2008 ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

2012 ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

2069 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ХОЛОГРАМНИ СТИКЕРИ НА АВТОМОБИЛИТЕ

2088 КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности