Поздравителен адрес

pozdravitelen adres velikden

Удължаване на ЧАСТИЧНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС В РАЙОНА НА ЖП. ПРЕЛЕЗ ГАРА ЗЛАТИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ

Уважаеми съграждани уведомяваме ви, че поради непредвидени обстоятелства прекъсването на движението в района на жп. прелез гара Златица се удължава до края на деня на 27.04.2021 г.

 

 

Среща-разговор с Катя Зографова

plakat sreshta

Фотодокументална изложба

Plakat izlojba

Заповед относно пащата на добитък в селскостопанските имоти

Заповед № 181 от 26.04.2021

 

 

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ 2021 – ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Дата Час Място на събитието Събитие
1. 5 май 11,00 с.Петрич-фоайето на училище „Лейди Странгфорд” Откриване на изложба „Подкрепи и мен ръката”, с автор Катя Зографова

 

2. 6 май 8,00

 

 

12,00

Църква „Св.Георги”-Златица -Божествена света литургия, по повод храмовия празник

-Раздаване на курбан за здраве

 

 

 

3. 8 май 18,30 с.Петрич 145 години от обявяването на Априлското въстание .

      Програма

19,00ч. – Концертна програма с участието на Невелина Сараджова;

19,45ч. –  Прожекция на филма „Лейди Емили Странгфорд – паметта е жива” на продуцента Георги Тошев;

20,45 –  Тържествена заря-проверка;

21,30 – Спектакъл на Национален фолклорен ансамбъл „Българе”.

4. 8 и 9 май 9,00 с.Църквище Състезание по планинско колоездене „Купа Златица 2021г”
5. 9 май От 9,00ч. до 17,00ч. на всеки кръгъл час с.Петрич – кино-зала в кметството Прожектиране на филма „Лейди Емили Странгфорд-паметта е жива” на продуцента Георги Тошев
6. 10 май 17,00 НЧ „Хр.Смирненски-1889”-Златица Откриване на изложба „Подкрепи и мен ръката” с автор Катя Зографова
7. 11 май 17,00 Алея на славата-Златица Откриване барелеф на Серафим Боянов
8. 11 май 18,00 НЧ „Хр.Смирненски-1889”-Златица Мюзикъл „Вражалец”-постановка на ДМТ „К.Кисимов”-В.Търново
9. 14 май 10,00 СУ „Св.П.Хилендарски” Изпращане на абитуриентите от випуск 2021г.
10. 14 май 10,30 ПГ „Златица” Изпращане на абитуриентите от випуск 2021г.
11. 21 май 17,00 НЧ „Хр.Смирненски-1889”-Златица Представяне книгите „Изследвания-Златица и Пирдоп през Възраждането и посветени на Отечеството” на д-р по история Иван Иванов
12. 22 май СУ „Св.П.Хилендарски”-Златица Откриване на волейболна площадка
13. 22 май 19,00 ПГ „Златица” Абитуриентски бал на випускниците
14. 24 май 10,00 СУ „Св.П.Хилендарски”-Златица Ден на българската писменост и култура
15. 24 май 10,30 ПГ „Златица” Ден на българската писменост и култура
16. 24 май 19,00 СУ „Св.П.Хилендарски”-Златица Абитуриентски бал на випускниците
17. 26 май 17,30 НЧ „Хр.Смирненски-1889”-Златица Откриване на изложба на картините на Георги Златанов
18. 29 май 18,00 НЧ „Хр.Смирненски-1889”-Златица „Балкански синдром”-постановка на Театрален състав Мара Пенкова
19. 30 май 10,00 Центъра на гр.Златица Празничен концерт по повод Деня на Златица

 

честване 145-та годишнина от избухване на Априлското въстание в с. Петрич

Община Златица и Кметство Петрич
канят жителите и гостите на Средногорието
на честване 145-та годишнина от избухване на Априлското въстание в с. Петрич.

Заповядайте на 8 май 2021 г. от 18:50 ч. в с. Петрич.

Нека заедно да изразим своя признателен поклон към Априлци, дали най-силния тласък за възраждането на българската държава!

Програма
18:50 ч. – Възстановка на пристигането на лейди Странгфорд в с. Петрич.
19:00 ч. – Концертна програма.
19:45 ч. – Представяне на документалния филм „Лейди Странгфорд – паметта е жива“ на продуцента Георги Тошев.
20:30 ч. – Тържествена заря-проверка в прослава на Априлци.
21:30 ч. – Спектакъл на Национален ансамбъл „Българе“.

Място: Площад „20 Април“ – село Петрич

 

 

Частично прекъсване на движението на ППС в района на жп. прелез гара Златица за извършване на авариен ремонт

съобщение железници

информационна среаща относно Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в Община Златица

Уважаеми жители на Община Златица,

Във връзка с учредения  Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в Община Златица, финансиран от  „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, Ви уведомяваме, че Община Златица, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД и Управителния съвет на Фонда, организират на 28.04.2021г.(сряда),  в залата на информационен център „Юрий Гагарин“, от 17.00 ч. среща, на която ще се даде информация  за възможностите на Фонда, както и критерии и насоки за кандидатстване.

На срещата ще присъстват и представители от „СмартА Груп” ЕООД, както и от Райфайзенбанк – банката партньор на Фонда.

Каним всички заинтересовани граждани да присъстват.

За повече информация – 0887488198 – Димитрина Бонкова – мл.експ. „Програми и проекти” в Община Златица.

 

 

Обява – Конкурс за свободна длъжност – Старши юрисконсулт

obqvlenie 14.04.2021

 

 

Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Община Златица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31044.28.16 в землището на гр. Златица, община Златица като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ за обект: „Фотоволтаична инсталация /в ПИ с идентификатор 31044.28.16 по КККР на гр. Златица/ за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България” АД” в землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Златица.

Проектът се намира в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация”.

Публикувано на 14.04.2021 год.

 

 

Обявления по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Златица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 161/ 09.04.2021 год. на Кмета на община Златица е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-84 в квартал 11, улица с ОТ 39-70 и улица с ОТ 39-40 по действащия регулационен план на в.з. „Черешака”, община Златица. Проектът засяга Изменение на южната улично-регулационна линия на улица с ОТ 39-70, като новата такава се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ с идентификатор 31044.505.110 по КККР на гр. Златица и  Изменение на източната улично-регулационна линия на улица с ОТ 39-40 в частта й за УПИ І-84 и УПИ ХV-86, като новата такава се поставя в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатори 31044.505.110 и 31044.505.111. Същата се уширява, а в северозападната част на УПИ І-84, където уличната регулация отнема 6 кв.м. от ПИ с идентификатор 31044.505.110 регулационната линия не се променя, за да се запази необходимата ширина на улицата.

Заповедта и мотивираното предложение се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация” и могат да бъдат разгледани всеки работен ден.

Публикувано на 13.04.2021 год.

 

Община Златица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 160/ 09.04.2021 год. на Кмета на община Златица е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХVІ-82 и УПИ ХVІІ-82 и обособяване на нов УПИ ХVІ-82 в квартал 12 по кадастралния и регулационен план на с. Църквище, община Златица.

Заповедта и мотивираното предложение се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация” и могат да бъдат разгледани всеки работен ден.

Публикувано на 13.04.2021 год.

 

 

Обявления по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

 

Община Златица на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в ДВ бр. 28/ 06.04.2021 год. е обнародвано обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на Аурубис България АД” в землищните граници на гр. Златица, ЕКАТТЕ 31044, община Златица, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл.150, ал. 6 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Златица в едномесечен срок от неговото обнародване в „Държавен вестник”, считано от 07.04.2021 год. до 07.05.2021 год.

Проектите се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация”.

//Приложение//

Публикувано на 13.04.2021 г.

 

Община Златица на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в ДВ бр. 30/ 13.04.2021 год. е обнародвано обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Фотоволтаична инсталация /в ПИ с идентификатор 31044.28.16 по КККР на гр. Златица/ за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България” АД” в землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област” като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ. Предмет на разработката на ПУП-ПП е определяне на местоположението и сервитута на подземен електропровод 6,3 kV, захранващ фотоволтаичната централа и преминаващ през ПИ с идентификатор 31044.180.18, собственост на ДП НКЖИ. Пресичането на съществуващата жп линия ще се осъществи подземно, чрез сондаж.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Златица в едномесечен срок от неговото обнародване в „Държавен вестник”, считано от 14.04.2021 год. до 14.05.2021 год.

Проектите се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация”.

//Приложение//

Публикувано на 13.04.2021 год.

 

 

тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението 01.04.2021

На 01.04.2021 г. , ще се проведе тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на община Златица чрез задействане на акустичните сигнали за обявена тревога и за край на обявената тревога. В рамките на няколко минути ще се проведе тест-проверка на техническото състояние на сирените.

 

 

критерии и насоки за кандидатстване по проекти с подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица и учредено Сдружение от „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД

Във връзка с бъдещия прием на проекти с подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица и учредено Сдружение от „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД, Община Златица побликува утвърдени критерии и насоки за кандидатстване по процедура и подбор на проекти, финансирани от сдружението.

Заинтересованите кандидати могат да се запознаят с утвърдените документи тук:

//Линк за сваляне на документи//

Датата за прием на заявленията за участие ще бъде обявена допълнително.

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности