ЗАПОВЕД РД-01-677 ОТ 25.11.2020 НА МИНИСТЪРa НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена е заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприети противоепидемиологичните мерки. С текста на заповеддта може да се запознаете тук:

//Заповед РД-01-677/25.11.2020//

 

 

конкурс “Любими места на картата на България”

ESRI Bulgaria има удоволствието да Ви покани да вземете участие в националния конкурс “Любими места на картата на България”, който обединява ГИС технологиите и фотографията с мисията да покаже красива България на интерактивна карта.

Целта на конкурса е да предостави възможност на всеки да покаже и популяризира любимите си места в България, като сподели свои авторски снимки, свързани с различи видове забележителности, включително:

Конкурсът предоставя възможност безплатно да популяризирате своята туристическа дейност и обекти пред широка аудитория от цялата страна.

На финала с всички фотографии ще бъде създадена интерактивна ГИС карта с най-любимите и впечатляващи кътчета на страната. Карта, която ще позволи на всеки желаещ само с няколко клика да разгледа виртуално красива България, заснета през обективите на голямата палитра от участници в конкурса.

Конкурсът се организира в партньорство с National Geographic България и Фотопавилион.

С пълните условия може да се запознаете на страницата на конкурса: https://bit.ly/2Jc85BO

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

На 25.11.2020г. се проведе заседание на общински кризисен щаб към община Златица за превенция разпространението на коронавируса (Covind 19).

Предоставяме протокола от заседанието за информация на гражданите.

//Протокол//

 

 

Заповед № 546 от 26.11.2020 г, относно предприемане на мерки за борба с разпространението на коронавируса (Covid 19)

//Заповед № 546 от 26.11.2020//

 

 

 

маршрутни разписания по републиканска пътна мрежа Копривщица – София на фирма „Калея” от 16.11.2020

Уведомяваме Ви, че от 16.11.2020 година (понеделник) фирма „Калея” ще изпълнява превоз на пътници по републиканска пътна мрежа Копривщица – София по приложените маршрутни разписания.

razpisanie

 

 

Детска градина „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Златица, Община Златица вече има термокамера

 

termokamera2

Камерата е монтирана на източния вход на основната сграда и разполага с модул за безконтактно измерване на температурата, дистанционен сензор, с HD камера и 5-инчов HD дисплей. Базата ѝ данни е до 10 000 лица. Работната ѝ температура е от – 10 до + 65 градуса по Целзий. Данните за лицата ползвали термокамерата се съхраняват до 30 дни от момента на измерване на температурата им.

Процедурата е съобразена със Закона за защита на личните данни.

Измерването на температурата на децата и служителите в детската градина, става, като лицето се доближи до камерата  пред високочестотния инфрачервен термометър. Той регистрира температурата и ако тя е над 37.2 градуса – се подава звуков сигнал. Ако температурата е под 37.2 приятен детски глас, посреща децата, като те чуват: „Добре дошли, весели игри “.Всичко отнема по малко от 2 секунди, което е изключително важно, а  провеждането на сутрешния филтър става много бързо.

Директорът на детска градина „ Вяра,Надежда,Любов“ , госпожа Петя Христова  сподели, че тази прекрасна идея за монтиране на термокамера  е на инж. Стоян Генов, кмет на община Златица, но е  съгласувана  с директорите на всички образователни институции в общината, след проведена среща. Целта е да се пази здравето на децата, педагогическия и помощен персонал по време на пандемията с Ковид 19. А когато тя премине, термокамерата ще бъде полезна и за в бъдеще, тъй като има други видове грип и простудни заболявания, които по този начин ще могат да се откриват навреме.

От името на Детска градина „Вяра,Надежда,Любов“ и лично от нейно име, госпожа Христова благодари на инж. Стоян Генов, кмет на Община Златица  за страхотната придобивка, с пожелание да бъде здрав и да продължава успешната им съвместна работа в тази трудна за всички епидемиологична обстановка.

termokamera3 termokamera1

 

 

Българо-турски онлайн бизнес и инвестиционен форум с двустранни срещи, 25 ноември 2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 В резултат на постигната договореност между министъра на икономиката на Република България, г-н Лъчезар Борисов и министъра на търговията на Република Турция, г-жа Русхар Пекджан, в качеството им на съпредседатели на Смесената българо-турска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, на 25 ноември 2020 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и нейният турски партньор, Съветът за външнотърговски отношения на Турция (ДЕИК), организират съвместен бизнес и инвестиционен форум с двустранни срещи.

Турция е един от водещите търговски партньори на България, като географската близост и потенциалът на пазарите предопределят високата активност между българските и турските фирми. За второто тримесечие на 2020 г., Турция заема 4-то място в износа с дял от 6.7% (след Германия, Румъния и Италия) и 5-то място във вноса с дял 6.7% (след Германия, Русия, Румъния и Италия). Двустранният стокообмен достига 1 868.5 млн. евро, като отбелязва спад спрямо същия период на 2019 г. с 9.5%. Износът на България за Република Турция възлиза на 907 млн. евро, а вносът на страната ни е 961.5 млн. евро.

В условията на затруднени физически контакти, бизнес форумът ще се проведе онлайн и ще бъде открит от двамата министри – г-н Лъчезар Борисов и г-жа Рухсар Пекджан. Участие в официалната част на събитието ще вземат представители на българските институции, ангажирани с насърчаване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Целта на бизнес проявата и на двустранните срещи е да бъдат активизирани търговско-икономическите отношения между България и Турция, да бъдат разкрити нови възможности за търговско и производствено сътрудничество и делови партньорства, както и да бъдат насърчени инвестициите в двете страни.

С настоящото имамe удоволствието да поканим представители от следните сектори на икономиката: автомобилостроене (в т.ч. електроника и електротехника), машиностроене и мехатроника, информационни и комуникационни технологии и химическа промишленост за участие в Българо-турския онлайн бизнес и инвестиционен форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 25 ноември 2020 г. от 10.00 ч.

Желаещите да се включат в събитието следва да заявят своето участие, като се регистрират на следния линк: https://forms.gle/8v3fZ5kJDrUf9TnH7 най-късно до 20.11.2020 г. След регистрация всички участници ще получат проектна програма, код за достъп до онлайн платформата, на която ще се проведе форумът и актуален списък на турските фирми до 2 дни преди събитието. Допълнителна информация бихте могли да получите от Светла Запрянова на тел. 02/940 79 75 или на имейл адрес: [email protected]

 

 

Съобщение до собствениците на кучета

Във връзка със зачестилите случай на проява на агресия от кучета – домашни любимци уведомяване гражданите че собствениците на домашни кучета, ловни кучета и кучета охраняващи селскостопански животни  по чл. 172 до чл. 175 от ЗВМД (ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ) са длъжни:

Чл. 172. (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Собствениците на домашни любимци са длъжни:
1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.
Чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:
1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
4. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;
5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.
Чл. 174. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:
1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5;
2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.
(2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната.
(3) След извършване на действията по ал. 1 и 2 ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система по чл. 51, ал. 3 на БАБХ в срока по чл. 39, ал. 2, т. 14.
(4) Ветеринарният лекар по ал. 1 изпраща ежемесечно по електронен път или на хартиен носител в ОДБХ справка за всички идентифицирани кучета през съответния месец, която съдържа датата на раждане на животните, номерата на официалните средства за идентификация, датите на поставяне на транспондерите и на издаване на паспортите, имената, адресите и телефоните на собствениците на животните.
(5) Собствениците на кучета заплащат на ветеринарния лекар по ал. 1 стойността на извършените действия и манипулации, средствата на официална идентификация, паспорта и въвеждането на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ.
(6) Дейностите по ал. 1 – 4 за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка се извършват от ветеринарни лекари в съответното ведомствено ветеринарномедицинско звено по чл. 12.
Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г.) кучета на лица с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. (нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

 

Срокът за кандидатстване за преброители и контрольори за Преброяване 2021 е удължен до 16.11.2020 г.

//Съобщение за удължаване на срока//

 

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-626 ОТ 27.10.2020 НА МИНИСТЪРa НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена е заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприети противоепидемиологичните мерки. С текста на заповеддта може да се запознаете тук:

//Заповед РД-01-626/27.10.2020//

 

 

Фотопленер

Photo_PleinAir_Srednogorie Исторически обекти1 Исторически обекти2

 

 

ПРОТОКОЛ 6 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

На 23.10.2020г. се проведе заседание на общински кризисен щаб към община Златица за превенция разпространението на коронавируса (Covind 19).

Предоставяме протокола от заседанието, както и предписание на РЗИ за информация на гражданите.

//Протокол//

//Предписание//

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-611 ОТ 22.10.2020 НА МИНИСТЪРa НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена е заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприети противоепидемиологичните мерки. С текста на заповеддта може да се запознаете тук:

//Заповед РД-01-611/22.10.2020//

 

 

Покана за обществено обсъждане на инвертаризация на горските територии и изработване на госкостопански карти.

//Покана//

12.10.2020

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 06.10.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

 

На 06.10.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Златица:   Георги Бенковски  2а 7, 8, 7,  Македония  1а,  Площад Македония  3, 3б, 5, 3г,  Софийско Шосе  10 6, 8 5, 4, 6, 4, 5, 1,  Хаджи Димитър  1, 5 13, 9, 15, 14, 4, 12, 8, 12а, 13, 6, 9 12, 9 11, 7 10, 11, 5 14, 10.

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности