ПРОТОКОЛ 6 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ КЪМ ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

На 23.10.2020г. се проведе заседание на общински кризисен щаб към община Златица за превенция разпространението на коронавируса (Covind 19).

Предоставяме протокола от заседанието, както и предписание на РЗИ за информация на гражданите.

//Протокол//

//Предписание//

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-611 ОТ 22.10.2020 НА МИНИСТЪРa НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена е заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприети противоепидемиологичните мерки. С текста на заповеддта може да се запознаете тук:

//Заповед РД-01-611/22.10.2020//

 

 

Покана за обществено обсъждане на инвертаризация на горските територии и изработване на госкостопански карти.

//Покана//

12.10.2020

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 06.10.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

 

На 06.10.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Златица:   Георги Бенковски  2а 7, 8, 7,  Македония  1а,  Площад Македония  3, 3б, 5, 3г,  Софийско Шосе  10 6, 8 5, 4, 6, 4, 5, 1,  Хаджи Димитър  1, 5 13, 9, 15, 14, 4, 12, 8, 12а, 13, 6, 9 12, 9 11, 7 10, 11, 5 14, 10.

 

 

Срокът за подаване на декларации за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци е 31 октомври 2020

Срокът за подаване на декларации за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци в случаите, когато имота не се ползва през цялата 2021 година е 31 октомври 2020 година.

С промените в Закона за местните данъци и такси / ДВ бр.98 от 2018 г./ срокът беше променен. Вместо до 31 декември декларациите трябва да се подават до 31 октомври на годината предхождаща тази за която се декларира не ползването на имота и се иска освобождаване от такса.

Тук може да изтеглите образец на декларацията. Същата е публикувана в раздел “Данъци и такси” на сайта на Община Златица. Бланката може да се вземе на хартиен носител и на гише №2 Местни данъци и такси в Община Златица. Подаването на декларациите става на същото гише от 8.00 ч до 17.00 часа.

 

 

Приключи ремонта на библиотеката в гр. Златица

Приключи ремонта на библиотеката в гр. Златица, в отдел “Възрастни” и отдел “Деца”, осъществен по социалната програма между “Аурубис България” АД и Община Златица.

Библиотеката ще възобнови своята дейност с читателите на 1 октомври 2020г.

1 2 3 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

започна изкопаването на дупки, предназначени за засаждане на дръвчета

Уважаеми съграждани,

Информираме ви, че днес-28 септември, със съдействието на два екипа от “Елаците мед” АД и Открит рудник “Елаците-мед”, както и служители от Общинска администрация-Златица, започна изкопаването на дупки, предназначени за засаждане на дръвчета, по тротоарите на ул.”Софийско шосе” и ул.”Вл.Варненчик”.

Молим участниците в движението да бъдат внимателни, с цел собствената им безопасност.

 

 

30 септември е крайният срок за подаване заявления за обявяване на годишни финансови отчети за 2019г. в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел

Крайният срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети на предприятията за 2019г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанско цел е 30 септември 2020г.

          През настоящата година, поради епидемиологичната ситуация в страната, законовият срок за подаване на заявленията беше удължен с три месеца.

 

за информация :  Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 28.09.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

На 28.09.2020 г. /09:01 – 15:16 ч./ –  Златица:   XIII,  Кв.169  Местност Говедарника,  Генерал Гурко  4, 2, 9, 3, 5,  Гео Милев  12,  Драва  9,  Елин Пелин  10, 9, 4, 13, 6, 7, 3, 2, 11, 5, 12, 8,  Еп.Софроний Врачански  2, 4, 3, 1,  Еп.Софроний Врачански  1,  Иван Русеков  5, 4, 2, 7, 3, 1,  Извън Регулация  ,  Киро Стоянов  13, 15, 18 А, 25, 8, 12, 10, 17, 16, 28, 30, 21, 11, 2, 26, 9, 1, 4, 5, 20, 6, 19, 7, 18,  Македония  1,  Медет  37, 68, 48, 64, 70, 84, 72а, 56 А, 50, 43, 94, 61, 56, 39, 67, 90, 74, 38, 55, 64а, 49, 88, 65, 45, 76, 40, 58, 57, 46, 77, 34, 69, 59, 92, 72, 62, 86, 47, 30, 35, 54, 41, 51, 71,  Медет  15, 32, 16, 3, 4, 10, 20, 26, 27, 33, 25, 6, 42, 11, 34, 7, 24, 29, 12, 5, 18, 13, 31, 23, 14, 22, 1, 17,  Неделко Неделев  2, 6, 11, 9, 10, 4, 3, 1, 5,  Пирин  2, 4,  Пирин  3, 1,  Свети Св.Кирил и Методий  41, 53, 37, 39, 18, 45, 49, 35, 16, 43, 28, 55, 22,  Свети Св.Кирил и Методий  12, 16, 14,  Софийско Шосе  18,  Събко Милков  11, 14, 8, 7, 6, 10, 1, 5, 17, 15, 9, 3, 13, 2, 4, 12,  Тополница  5, 2, 12, 1а, 13, 1, 10, 11, 14, 4, 9, 3, 6,  Хан Аспарух  5, 1, 3, 2,  Юрий Гагарин  31, 38, 23,  Якуб Враня  8, 16, 5, 7, 4, 14, 12, 9, 6, 13, 2,  Якуб Враня  7,    20080201,    20081203

 

 

 

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април – 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, този срок започва от 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция – www.nap.bg или на телефона на НАП – 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/.

За информация: Росен Бъчваров – тел.: 9859 30 65

 

 

честит празник

Уважеми жители на село Карлиево честит празник! Нека св.Евстатий бди над това красиво българско село и закриля неговите жители.От мое име,от името на общинска администрация и от името на кметовете на Църквище и Петрич се обръщам към Вас с искрени пожелания за здраве,щастие и благополучие Много успехи на г-н Миндилов и неговия екип! Благодаря на вскчки Вас за това,че сме заедно в щастливи и трудни мигове,за това че благодарение на съвместната ни работа селото е красиво и привлекателно.Уверявам Ви,че ще продължим да работим заедно,да бъдем едно цяло за да постигнем общите цели,които сме си поставили в рамките на община Златица в този мандат.

 

 

Община Златица започна набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Prebroqvane-2021-450рхНа 15.09.2020 г. Община Златица стартира процедура по набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица. Желателно е кандидатите да имат поне средно образование, знания и опит в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности или администрация.

Документи ще се приемат до 30.10.2020 г. в сградата на Община Златица, Център за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

За община Златица от ЦУ на НСИ са определени 8 контролни района, 7 контрольори, 20 преброителни участъка и 20 преброители. Границите на контролните райони и преброителните участъци ще бъдат предоставени допълнително.

 

Кандидатите трябва да подадат следните документи по образец:  

Заявление – образец – pdf формат или

Заявление – образец – Microsoft Word формат

 

Съгласие за обработване на лични данни – образец – pdf формат или

Съгласие за обработване на лични данни – образец – Microsoft Word формат

 

Автобиография – образец – pdf формат или

Автобиография-образец – Microsoft Word формат

 

Молим да се запознаете с Информация за обработване на лични данни преди попълване на Съгласие за обработване на лични данни.

 

За сведение добавяме заповедта, определяща възнагражденията.

 

Допълнителна информация на официалният сайт: www.census2021.bg

Видеоклип от разяснителната кампания:

 

Контакт за допълнителна информация: тел.  0888279424 – Десислава Николова Чолакова-Стоянова.

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 21.09.2020-23.09.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

На 21.09.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ –  Златица:   Генерал Гурко  4, 2, 9, 3, 5,  Драва  9,  Елин Пелин  10, 9, 4, 13, 6, 7, 3, 2, 11, 5, 12, 8,  Еп.Софроний Врачански  2, 4, 3, 1,  Иван Русеков  5, 4, 2, 7, 3, 1,  Киро Стоянов  13, 15, 18 А, 25, 8, 12, 10, 17, 16, 28, 30, 21, 11, 2, 26, 9, 1, 4, 5, 20, 6, 19, 7, 18,  Македония  1,  Медет  15, 32, 16, 3, 4, 10, 20, 26, 27, 33, 25, 6, 42, 11, 34, 7, 24, 29, 12, 5, 18, 13, 31, 23, 14, 22, 1, 17,  Неделко Неделев  2, 6, 11, 9, 10, 4, 3, 1, 5,  Пирин  2, 4,  Свети Св.Кирил И Методий  12, 16, 14,  Софийско Шосе  18,  Събко Милков  11, 14, 8, 7, 6, 10, 1, 5, 17, 15, 9, 3, 13, 2, 4, 12,  Хан Аспарух  5, 1, 3, 2,  Якуб Враня  7,    20081203

На 23.09.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Златица:   Баба Тонка  21, 12, 4, 9, 18, 2 A, 23, 1, 5, 19, 7, 16, 14, 3, 6,  Батак  2, 4, 1,  Георги Златанов  13, 6, 10, 4, 5, 11, 7, 8, 2, 12,  Гълъбец  26, 34, 2, 9, 17, 33а, 5, 25, 3, 37, 49, 34а, 28, 7, 23а, 13, 27, 23, 41, 39, 15, 29,  Панайот Хитов  6, 1, 3, 2,  Пейо Яворов  15, 2 А, 16, 2, 13, 5, 4, 6, 17, 23, 24, 3, 10, 8, 9, 21, 19, 7, 11,  Рад Радев  2, 4, 6, 3, 7, 5, 1, 9, 8, 10, 11, 15, 13,  Райна Княгиня  3, 6, 5, 14, 1, 8, 4, 12, 7, 2, 10,  Рила  1, 2, 6,  Стара Планина  21, 10, 6, 12, 19, 27, 25, 4, 8, 31,  Стефан Караджа  9, 11, 1, 2, 12, 15, 18, 3, 16, 14, 6, 5, 17, 7,  Харалампи Самарджиев  20, 18, 22, 21, 10, 14, 28, 24, 12, 23, 16, 9, 13, 8, 7,  Чайка  8, 4, 7, 5, 2, 16, 10, 9, 1, 12, 6, 18,    ТП  Подлеза

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2019 год.

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златица,

КАНИ

Местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на община Златица за 2019г., което ще се проведе на 25 септември 2020 г. (петък) от 17:00 часа в читалищният салон на НЧ „Христо Смирненски 1889“, находящ се на първия етаж.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Златица: https://www.zlatitsa.bg/бюджет-и-финанси/

Вашите мнения, препоръки, становища и въпроси по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета можете да направите писмено в деловодството на общината – Гише №1 или на електронен адрес: [email protected]; [email protected], не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане (23.09.2020 г.)

 

С уважение,

инж. Любомир Цветков

/Председател на Общински съвет – Златица/

 

 

Заповед на кмета на община Златица №409 от 14.09.2020г.

Издадена е Заповед № 409 от 14.09.2020 г. на кмета на община Златица късаеща намаления дебит на водоизточника за битови и питейни нужди на село Карлиево.

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности