Община Златица има нов официален сайт

Имаме удоволствието да съобщим, че община Златица има нов официален сайт. Може да посетите официалната ни страница на адрес:

 

https://zlatitsa.egov.bg/

 

nov sait

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ – Заповед № 334/ 21.07.2021

Община Златица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 334/ 21.07.2021 год. на Кмета на община Златица е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на план за регулация (ЧИПР) на УПИ Х-502.435 квартал 194 по действащия регулационен план на гр. Златица, община Златица с Възложител А. Т. М. В проекта на ПУП-ЧИПР се предвижда имотът да се отреди „За търговска и обслужваща дейност”, като регулационните линии не се променят.

Заповедта и мотивираното предложение се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация” и могат да бъдат разгледани всеки работен ден.

Oбявено на 04.08.2021 год.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ – Заповед № 333/ 21.07.2021

Община Златица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 333/ 21.07.2021 год. на Кмета на община Златица е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ V-68 и УПИ ХІІ-68 в квартал 3 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Църквище, община Златица с Възложител В. И. П. В проекта на ПУП-ИПР се предвижда изменение на дворищно-регулационната граница между гореописаните имоти, изменение на улично-регулационната граница на УПИ ХІІ-68 по съществуваща на място ограда от страната на ОТ 48 към ОТ 12.

Заповедта и мотивираното предложение се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация” и могат да бъдат разгледани всеки работен ден.

Oбявено на 04.08.2021 год.

 

 

ремонт на ул. ”Тополница” и „Хр.Ботев”

Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящ ремонт на ул. ”Тополница” и „Хр.Ботев” в гр.Златица, е необходимо да бъдат освободени тротоарните части и пътното платно от паркирани автомобили и складирани материали – дърва, пясък и др. по време на извършване на строителството.
След приключване на ремонтните дейности, тротоарните части да се ползват по предназначение. Нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Златица, раздел ІІ, чл.5, ал.9: „За осигуряването на обществения ред категорично се ЗАБРАНЯВА: оставянето на строителни, отоплителни и други материали по тротоарите, уличните платна и други общински терени”.
Разчитаме на Вашето съдействие за безпроблемното протичане на ремонтните дейности.

 

 

Репортаж на БТВ “Коя е Лейди Странгфорд и каква е историята на нейния медальон?”

В предаването на БТВ “Преди обед” беше излъчен репортаж на тема “Коя е Лейди Странгфорд и каква е историята на нейния медальон?”

Може да видите репортажа на уеб сайта на телевизия БТВ на следния линк: https://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/koja-e-lejdi-strangford-i-kakva-e-istorijata-na-nejnija-medalyon.html

 

 

 

консултации ОТ СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“

Във връзка с ПЪРВИ ПРИЕМЕН ПЕРИОД ЗА 2021 Г. НА ПРОЕКТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“

Насрочват се консултации по проектите, които ще се провеждат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД, както следва:

Кандидатите, които имат нужда от допълнителни консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон и електронна поща както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

 

 

обработване на тревните площи срещу паразити.

На 08.07.2021г. от 9 ч. ще се обработват тревните площи по парковете и градинките на територията на община Златица срещу паразити.
Молим да не се преминава през тях за период от 24 ч.

 

 

Първи приемен период за 2021 г. на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица, в качеството си на учредители, имат удоволствието да уведомят жителите на трите общини – Челопеч, Чавдар и Златица, че от 06.07.2021 г. до 07.09.2021 г. откриват първи приемен период за 2021 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Каним всички жители на общините Челопеч, Чавдар и Златица да се запознаят с насоките за кандидатстване и с останалите документи и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа за осъществяване на своите проекти в периода от 06.07.2021 г. до 07.09.2021 г.

Фондът ще разглежда и финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места на територията на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2

Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

Адрес: 1463 София, ул. „Христо Стамболски“ 3 (до НДК)

Телефони: (02) 9178 111, (02) 9178 116

Адрес: 2070 Пирдоп, бул. „Цар Освободител“ 59

Телефони: (0728) 680 61, (0728) 680 60

Допълнително ще бъде публикуван график за индивидуални консултации на живо, които ще се провеждат във всяка от трите общини в рамките на приемния период.

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица, както следва:

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, Информационен център.

 

 

ремонт

Поради извършване на ремонтни дейности на ВиК, временно се преустановява движението на моторни превозни средства по ул. “Медет”, в участъка от ул. “Захари и Мария Сергиеви” до ул. “Гурко”.

 

 

Авария

Поради ВиК авария на ул. “Медет”, на ул. “Гурко”, до чешмата е позиционирана цистерна с вода за засегнатите от аварията. Водата е за питейни и битови нужди.
При проблем и/или липса на вода се свържете с телефон 0889 51 39 46.

 

 

ОБЯВЛЕНИя по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Златица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 287/ 22.06.2021 год. на Кмета на община Златица е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на план за регулация (ЧИПР) на УПИ Х-121 в квартал 171 по действащия регулационен план на гр. Златица с Възложител Р. Я.К. В проекта на ПУП-ЧИПР се предвижда промяна на уличната регулация на ул. „Оборище” от ОТ 55А до ОТ 56 и на ул. „Панайот Хитов” от ОТ 55 до ОТ 48, като се увеличава ширината на скосения участък с 2 метра. Отнемат се 41 кв.м. от УПИ Х-121 и се придават към ул. „Оборище” и ул. „Панайот Хитов”.

Заповедта и мотивираното предложение се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация” и могат да бъдат разгледани всеки работен ден.

 

Община Златица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 279/ 18.06.2021 год. на Кмета на община Златица е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХVІ-160, УПИ ХV-160, УПИ ХІV-160 в квартал 15 по кадастралния и регулационен план на с. Църквище, община Златица с Възложител И.Г.С. В проекта на ПУП-ИПР се предвижда заличаване на УПИ ХV-160 и улица с ОТ 60-61 и придаване на площта им към УПИ ХVІ-160 и УПИ ХІV-160 в кв. 15 и промяна на северната дворищно-регулационна линия на УПИХVІ-160 и южната дворищно-регулационна линия на УПИ ХІV-160 по имотни граници.

Заповедта и мотивираното предложение се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация” и могат да бъдат разгледани всеки работен ден.

 

 

26 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ

Според европейски доклад за наркотиците за 2019 г. България е на 3-то място в Европа по разпространение на наркотици, като преди нея са Австрия и Белгия.

26 юни 1988 г. е началото на отбелязването на Международният ден за борба с дрогата. Датата е приета от Общото събрание на ООН през 1987 г. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията и наркотичните вещества.

Дизайнерски наркотици

„Дизайнерска дрога“ е термин за наркотици, които се създават така, че да се заобиколят съществуващите закони, чрез промяна на молекулярната структура на вече съществуващи дроги или в намиране на различни химични структури, които имат същите ефекти като традиционните наркотици.

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите наблюдава над 800 такива психоактивни вещества, които са от различни групи:
• Стимуланти;
• Синтетични канабиноиди;
• Синтетични опиоиди;
• Синтетични бензодиазепини и др.

Стратегията при тяхното производство и разпространение е бързата им смяна, изчезват едни и се появяват други. Обичайна практика е да се поръчват и доставят по интернет. Контролът на тяхното производство и разпространение е изключително труден – много от рутинно използваните тестове не ги отчитат, а химичният им състав често е ненаказуем от закона.
Най-разпространени сред дизайнерските наркотици са амфетамините и метаамфетамините. Те са по-вредни заради цялостното им въздействие върху централната нервна система, понякога с необратими последици.

Ефекти след употреба на дизайнерски наркотици

• Агресия;
• Депресии;
• Склонност към самоубийство;
• Силна параноя.

Друг тревожен факт е, че не може да се определи кога точно техният ползвател става зависим. По този начин и профилът на зависимите се измества – те не са пристрастени към хероин и кокаин и лечението им изисква други методи.

Дизайнерската дрога пробива път сред все по-млади хора. Най-рискова група са тийнейджърите между 14 и 18 години.
За повече информация и консултации в реално време:

Национална информационна линия
за наркотиците, алкохола и хазарта
http://www.drugsinfo-bg.org/

материалът е изготвен
от РЗИ – софийска област

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Златица на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 270/ 14.06.2021 год. на Кмета на община Златица е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VІІІ-1730 в кв.194 по действащия регулационен план на гр. Златица, / ПИ с идентификатор 31044.502.622 по КККР на гр. Златица с възложители К.И.С. и П.К.П. В Проекта се предвижда делба и създаване на два новообразувани УПИ, УПИ VІІІ-1730 с площ 1198 кв.м., ниско застрояване, и УПИ ІХ-1730 с площ 1198 кв.м, ниско застрояване.

Заповедта и мотивираното предложение се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация” и могат да бъдат разгледани всеки работен ден.

18.06.2021 год.

 

 

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

logo-col (1)На 15 юни 2021 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна в община Златица (гр. Златица, пл. „Македония“). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II). Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи и по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ – София се провежда в периода от 08 юни до 22 юли 2021 г. във всяка една от 22 – те общини на територията на Софийска област.

 

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

logo-col (1)На 15 юни 2021 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в община Златица (гр. Златица, зала в Посетителски информационен център, ул. „Събко Милков“ № 33). Екипът на ОИЦ-София ще представи проект на Споразумението за партньорство на Република България – националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ), предвиден в Стратегията за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.
От 13:30 до 15:00 часа, на пл. „Македония“ в гр. Златица, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна, по време на която експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.
Кампанията продължава на 16 юни 2021 г. (сряда) в община Чавдар.

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности