Община Златица започна набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Prebroqvane-2021-450рхНа 15.09.2020 г. Община Златица стартира процедура по набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица. Желателно е кандидатите да имат поне средно образование, знания и опит в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности или администрация.

Документи ще се приемат до 30.10.2020 г. в сградата на Община Златица, Център за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

За община Златица от ЦУ на НСИ са определени 8 контролни района, 7 контрольори, 20 преброителни участъка и 20 преброители. Границите на контролните райони и преброителните участъци ще бъдат предоставени допълнително.

 

Кандидатите трябва да подадат следните документи по образец:  

Заявление – образец – pdf формат или

Заявление – образец – Microsoft Word формат

 

Съгласие за обработване на лични данни – образец – pdf формат или

Съгласие за обработване на лични данни – образец – Microsoft Word формат

 

Автобиография – образец – pdf формат или

Автобиография-образец – Microsoft Word формат

 

Молим да се запознаете с Информация за обработване на лични данни преди попълване на Съгласие за обработване на лични данни.

 

За сведение добавяме заповедта, определяща възнагражденията.

 

Допълнителна информация на официалният сайт: www.census2021.bg

Видеоклип от разяснителната кампания:

 

Контакт за допълнителна информация: тел.  0887858690 – Теодора Петрова, председател на ОПК-Златица

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 21.09.2020-23.09.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването.

На 21.09.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ –  Златица:   Генерал Гурко  4, 2, 9, 3, 5,  Драва  9,  Елин Пелин  10, 9, 4, 13, 6, 7, 3, 2, 11, 5, 12, 8,  Еп.Софроний Врачански  2, 4, 3, 1,  Иван Русеков  5, 4, 2, 7, 3, 1,  Киро Стоянов  13, 15, 18 А, 25, 8, 12, 10, 17, 16, 28, 30, 21, 11, 2, 26, 9, 1, 4, 5, 20, 6, 19, 7, 18,  Македония  1,  Медет  15, 32, 16, 3, 4, 10, 20, 26, 27, 33, 25, 6, 42, 11, 34, 7, 24, 29, 12, 5, 18, 13, 31, 23, 14, 22, 1, 17,  Неделко Неделев  2, 6, 11, 9, 10, 4, 3, 1, 5,  Пирин  2, 4,  Свети Св.Кирил И Методий  12, 16, 14,  Софийско Шосе  18,  Събко Милков  11, 14, 8, 7, 6, 10, 1, 5, 17, 15, 9, 3, 13, 2, 4, 12,  Хан Аспарух  5, 1, 3, 2,  Якуб Враня  7,    20081203

На 23.09.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Златица:   Баба Тонка  21, 12, 4, 9, 18, 2 A, 23, 1, 5, 19, 7, 16, 14, 3, 6,  Батак  2, 4, 1,  Георги Златанов  13, 6, 10, 4, 5, 11, 7, 8, 2, 12,  Гълъбец  26, 34, 2, 9, 17, 33а, 5, 25, 3, 37, 49, 34а, 28, 7, 23а, 13, 27, 23, 41, 39, 15, 29,  Панайот Хитов  6, 1, 3, 2,  Пейо Яворов  15, 2 А, 16, 2, 13, 5, 4, 6, 17, 23, 24, 3, 10, 8, 9, 21, 19, 7, 11,  Рад Радев  2, 4, 6, 3, 7, 5, 1, 9, 8, 10, 11, 15, 13,  Райна Княгиня  3, 6, 5, 14, 1, 8, 4, 12, 7, 2, 10,  Рила  1, 2, 6,  Стара Планина  21, 10, 6, 12, 19, 27, 25, 4, 8, 31,  Стефан Караджа  9, 11, 1, 2, 12, 15, 18, 3, 16, 14, 6, 5, 17, 7,  Харалампи Самарджиев  20, 18, 22, 21, 10, 14, 28, 24, 12, 23, 16, 9, 13, 8, 7,  Чайка  8, 4, 7, 5, 2, 16, 10, 9, 1, 12, 6, 18,    ТП  Подлеза

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2019 год.

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златица,

КАНИ

Местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на община Златица за 2019г., което ще се проведе на 25 септември 2020 г. (петък) от 17:00 часа в читалищният салон на НЧ „Христо Смирненски 1889“, находящ се на първия етаж.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Златица: https://www.zlatitsa.bg/бюджет-и-финанси/

Вашите мнения, препоръки, становища и въпроси по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета можете да направите писмено в деловодството на общината – Гише №1 или на електронен адрес: [email protected]; [email protected], не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане (23.09.2020 г.)

 

С уважение,

инж. Любомир Цветков

/Председател на Общински съвет – Златица/

 

 

Заповед на кмета на община Златица №409 от 14.09.2020г.

Издадена е Заповед № 409 от 14.09.2020 г. на кмета на община Златица късаеща намаления дебит на водоизточника за битови и питейни нужди на село Карлиево.

 

 

съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

//Съобщение//

 

 

съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане и ползване

//Съобщение//

 

 

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НA ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ОТ ЧЕЗ – 15.09.2020

ЧЕЗ предупреждава за планирани прекъсвания на електрозахранването

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 10:30 ч.   ; 13:30 – 14:00 ч.   / –  Златица:   Вилна Зона Черешака  66, 171 Вила, 230, 206 Вила, 193 Вила, 268 Вила, 210 Вила, 140 Вила, 215 Вила, 263 Вила, 270 Вила, 225 Вила, 211 Вила, 136 Вила, 144 Вила, 190 Вила, 254 Вила, 160 Вила, 261 Вила, 232 Вила, 174 Вила, 241 Вила, 233 Вила, 194 Вила, 227 Вила, 260 Вила, 145 Вила, 185 Вила, 138 Вила, 198 Вила, 169 Вила, 132 Вила, 163 Вила, 202 Вила, 257 Вила, 183 Вила, 236 Вила, 191 Вила, 165 Вила, 234 Вила, 212 Вила, 218 Вила, 137 Вила, 207 Вила, 200 Вила, 221 Вила, 228 Вила, 235 Вила, 161 Вила, 247 Вила, 223, 135 Вила, 208 Вила, 141 Вила, 166 Вила, 245 Вила, 184 Вила, 139 Вила, 222 Вила, 197 Вила, 159 Вила, 168 Вила, 187 Вила, 224 Вила, 239 Вила, 196 Вила, 195 Вила, 240 Вила, 178 Вила, 258 Вила, 146 Вила, 246 Вила, 133 Вила, 179 Вила, 175 Вила, 142 Вила, 201 Вила, 243 Вила, 164 Вила, 162 Вила, 242 Вила, 226 Вила, 143 Вила, 177 Вила, 216 Вила, 214 Вила, 249 Вила, 188 Вила, 267 Вила, 237 Вила, 172 Вила, 37, 34, 78 Вила, 152 Вила, 58 Вила, 57 Вила, 43 Вила, 153 Вила, 110 Вила, 61 Вила, 79 Вила, 102 Вила, 131 Вила, 149 Вила, 52 Вила, 75 Вила, 51 Вила, 90 Вила, 98 Вила, 106 Вила, 114 Вила, 113 Вила, 156 Вила, 25 Вила, 82 Вила, 84 Вила, 40 Вила, 94 Вила, 97 Вила, 71 Вила, 111 Вила, 109 Вила, 89 Вила, 105 Вила, 80 Вила, 108 Вила, 147 Вила, 48 Вила, 158 Вила, 93 Вила, 87 Вила, 126 Вила, 103 Вила, 128 Вила, 107 Вила, 116 Вила, 83 Вила, 47 Вила, 112 Вила, 91 Вила, 73 Вила, 130 Вила, 148 Вила, 46 Вила, 92 Вила, 95 Вила, 36 Вила, 39 Вила, 41 Вила, 60 Вила, 88 Вила, 125 Вила, 81 Вила, 86 Вила, 67 Вила, 118 Вила, 120б Вила, 45 Вила, 49 Вила, 59 Вила, 151 Вила, 115 Вила, 53 Вила, 69 Вила, 157 Вила, 85 Вила, 32 Вила, 129 Вила, 119 Вила, 122 Вила, 117 Вила, 44 Вила, 27 Вила, 62 Вила, 127 Вила, 261 Вила, 50 Вила, 150 Вила, 262 Вила, 33 Вила, 31 Вила, 36 Вила, 26 Вила, 17 Вила, 38 Вила, 35 Вила, 28 Вила, 24 Вила, 18 Вила, 22 Вила,  Извън Регулация,  Черешака  Кв.13, УПИ XI-100,    20080208, 20080207, 20080215

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 14:00 ч.   / –  Златица  АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 10:30 ч.   ; 10:01 – 14:00 ч.   ; 13:30 – 14:00 ч.   / –  Карлиево:   Махала Илинден  ПИ 2, Вила,  Махала Преспа  Вила

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 10:30 ч.   ; 10:01 – 14:00 ч.   ; 13:30 – 14:00 ч.   / –  Петрич,  Общ. Златица:   Махала Бодят  Вила, 1, Вила,  П-Л ІІІ-124,  Кв.12  ,  УПИ IV-186 Кв.40  ,  Х-97,  Кв.24  ,    Кафе, Църква, Заведение

На 15.09.2020 г.    /10:01 – 10:30 ч.   ; 13:30 – 14:00 ч.   / –  Църквище:   V-19,  Кв.3  ,  Вилна Зона Черешака  13 Вила, 5 Вила, 6 Вила, 4 Вила, 2 Вила, 19 Вила, 15 Вила, 9 Вила,  Втора  40, 27, 13, 11, 36, 2, 26, 7, 34, 15, 38, 4, 3, 42, 25, 29, 20, 5, 21, 1, 23, 10, 6,  Дванадесета  12, 4, 7, 14, 2, 5, 16, 8, 9, 6,  Девета  4, 6, 2,  Десета  8, 18, 11, 6, 20, 4, 16, 12, 1, 10, 22,  Единадесета  16, 22, 20, 9, 4, 2, 24, 10, 14, 18,  Извън Регулация  Склад, Вила, 20080209,  Осма  4, 1а, 6, 3, 5,  Пета  12, 15, 9, 6 А, 10, 7, 6, 8, 1, 13, 5, 4, 3,  Петнадесета  3,  Първа  2, 17, 1, 6, 23, 20, 22 А, 24, 19, 25, 22, 16, 4, 9, 11, 13, 5, 8, 26, 10, 18,  Трета  23, 3, 16, 14, 4, 2, 9, 5, 17, 6,  Тринадесета  2,  Четвърта  8, 6,  Шеста  21, 2, 9, 23, 13, 17, 19, 11 А, 3, 15, 5,  Шестнадесета  2, 8.

 

 

покана от бюро по труда Пирдоп

На 24.09.2020 г. от 10:00 в Двора на Д”БТ” гр. Пирдоп ще се проведе Трудова борса.
Мероприятието се организира от Дирекция „Бюро по труда”- Пирдоп и предоставя възможност на представителите на местния бизнес и търсещите работа лица да осъществят пряк контакт. Трудовата борса дава шанс на работодателите да открият най – подходящия човек, а на безработните предложения за трудова реализация.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-489 ОТ 31.08.2020 НА МИНИСТЪРa НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена е заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприети противоепидемиологичните мерки. С текста на заповеддта може да се запознаете тук:

//Заповед РД-01-489/31.08.2020//

 

 

Международен ден на поезията и музиката

denpoezia20

 

 

Третиране на тртевните площи срещу кърлежи и бълхи.

Общинска администрация информира, че тртевните площи в Златица са третирани със САЙРЪС 10 ЕВ срещу кърлежи и бълхи поради коетое е забранено влизането в тях на хора и животни за 24ч.

Изпълнител: ВИТАКОНТРОЛ ООД

Дата:02.09.2020г.

Тел: 0895450202

 

 

преброяването на земеделските стопанства през 2020

Уважаеми земеделски стопани,

От 1-ви септември 2020 г. стартира преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. (преброяване2020).

Очакваме да се включите в онлайн попълването на информацията в статистическия въпросник.

За регистрация и идентификация в информационната система за агростатистика (ИСАС) е необходимо да попълните заявка за участие в преброяване2020.

Информацията, която трябва да попълните, е следната:

  1. Наименование на стопанството:
  2. ЕГН/ЛЧН или БУЛСТАТ:
  3. Населено място за контакт (наименование или ЕКАТТЕ)
  4. Адрес за контакт
  5. Населено място, в което се извършва основната дейност (наименование или ЕКАТТЕ)
  6. Телефон за връзка
  7. Е-mail

 Заявката за участие в преброяване2020 може да попълните на следния линк:

 https://www.agrostat.bg/ISASPublic/FarmRegistrationRequest

 При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с експерт по агростатистика от съответната областна дирекция Земеделие”. https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

След 31 август 2020 г. ще получите линк на посочената електронна поща за достъп до системата.

Поздрави!

 

 

информационна среща за представяне на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“

ПОКАНА 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 2 септември от 11:00 ч. (регистрация от 10:45 ч.) на информационна среща за представяне на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Срещата ще се проведе в зала „Роял“ в Център „Проджект Лаб“ на адрес: гр. София, бул.Мария Луиза 58, ет. 2.

В рамките на информационната среща ще бъдат представени условията за кандидатстване, в т.ч. изискванията към кандидатите, селскостопанските сектори, които ще бъдат подкрепени, размерът на финансовата помощ и подробности по заявленията за подпомагане.

Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация чрез следната форма. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.

ПРОГРАМА

ТЕМА:  Представяне на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

ДАТА: 02.09.2020 г.

МЯСТО: Център „Проджект Лаб“, зала „Роял“ (адрес: гр. София, бул.Мария Луиза 58, ет. 2)

 

10.45 – 11.00 Регистрация

 

11.00 – 11.30 Представяне на условията за кандидатстване по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
11.30 – 11.40 Въпроси и отговори

 

11.40 – 12.00 Представяне на условията за кандидатстване по подмярка 21.2 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2” от ПРСР 2014 – 2020 г.
12.00 – 12.10 Въпроси и отговори

 

12.10 – 12.20 Представяне на условията за кандидатстване по подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
12.20 – 12.30 Въпроси и отговори

 

 

Временно се преустановява подаването и приемането на заявления за закупуване на свободни количества дърва за горене от физически лица до предоставяне на вече заявените количества

 

//Заповед № 382 от 26.08.2020 г.//

 

 

ЗАПОВЕД РД-01-452 ОТ 04.08.2020 НА МИНИСТЪРa НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена е заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприети противоепидемиологичните мерки. С текста на заповеддта може да се запознаете тук:

//Заповед РД-01-452/04.08.2020//

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности