ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

logo-col (1)На 15 юни 2021 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна в община Златица (гр. Златица, пл. „Македония“). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II). Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи и по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ – София се провежда в периода от 08 юни до 22 юли 2021 г. във всяка една от 22 – те общини на територията на Софийска област.

 

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СОФИЯ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

logo-col (1)На 15 юни 2021 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в община Златица (гр. Златица, зала в Посетителски информационен център, ул. „Събко Милков“ № 33). Екипът на ОИЦ-София ще представи проект на Споразумението за партньорство на Република България – националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ), предвиден в Стратегията за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.
От 13:30 до 15:00 часа, на пл. „Македония“ в гр. Златица, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна, по време на която експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.
Кампанията продължава на 16 юни 2021 г. (сряда) в община Чавдар.

 

 

Поздравителен адрес

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

От името на общинската администрация и лично от мое име имам честта и удоволствието да се обърна към всички вас и да ви поздравя по случай празника на града!

Благодаря на всички, които обичат града ни и с воля, надежда и с труд, допринасят за неговото развитие и просперитет. Убеден съм, че благодарение на съвместните усилия на общината, общинския съвет, институциите, бизнеса и на енергията, инициативността и волята на гражданите, ще постигнем по-добро бъдеще и ще продължим да отстояваме авторитета и доброто име на града и на Община Златица.

Нека с достойнство пазим и предаваме на идните поколения традициите и изконните български добродетели, единни и мъдри при решаване на проблемите на общината. Заедно да работим за развитието на града и за превръщането му в желано място за нашите деца, нашите партньори и гостите на град Златица.
На всички Вас от все сърце пожелавам здраве, щастие, успехи във всичко, към което се стремите и много нови благодатни начинания !

Възползвам се от този повод, да Ви поканя на празничния концерт, на 30 май в 10,00ч., пред НЧ „Хр.Смирненски 1889”, организиран от общината.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ИНЖ. СТОЯН ГЕНОВ –
Кмет на община Златица

 

 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

 

ОБУЧЕБНИЯ – Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес

Във връзка с предстоящо откриване на приемен период за финансиране на проекти чрез Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в Община Златица, учреден от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и Общините Челопеч, Чавдар и Златица, Ви каним да се включите в организирани обучения.

По време на обучението участниците придобиват знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България и да получат насоки за попълване на документите за кандидатстване във Фонда. Курсът съдържа:

В рамките на обучението участниците получават знания и умения за подготвянето на бизнес план на своята идея, с който участват в програмата на Фонда.

За да участвате в обученията, моля заявете желанието си в срок до 3 юни в Община Златица (чрез попълване на формуляр за участие в обучение) или чрез попълване на формуляра на този линк:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GRIo1i-cvkSEdYG_8bWJwCmkUcGIHKdNqnYrlExRnzlUNUJPSEZTS1pBRVVKMThGV1RaTjBLODhXTi4u

 

 

31Май – световен ден без тютюнопушене

sdbt

Община Златица стартира втора кампания за набиране на преброители и контрольори

На 25 май 2021г. Община Златица стартира процедура по набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица. Желателно е кандидатите да имат минимум средно образование, знания и опит в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности или администрация.

Документи по образец ще се приемат до 10 юни 2021г. в сградата на Община Златица, Центъра за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Ангажиментите по преброяването ще бъдат в периода 16 август до 15 октомври 2021 година.

 

 

Прессъобщение на НСИ – Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението ще бъдат необходими около 30 хиляди преброители и контрольори, като над 25 хиляди от тях вече са набрани.

Преброителите ще посещават домакинствата в определения им преброителен участък от 18 септември до 3 октомври 2021 година. Ще имат право да правят това всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч., включително събота и неделя.

Един преброителен участък при Преброяване 2021 ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от сайта на

Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

На всеки преброител Националният статистически институт ще издаде служебна карта, с която да се легитимира при извършване на своята работа. Всеки преброител ще подпише декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Преброителите ще преминат и обучение, на което ще им бъдат разяснени общите правила за работа и по-специфични моменти от нея.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври, като ще премине на два етапа:
– Първи етап – от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 г. НСИ ще предостави възможност за самостоятелно попълване на електронна преброителна карта по интернет.
– Втори етап – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г. домакинствата ще бъдат посещавани от преброители.

Metrokutia_v1_175x115

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Община Златица на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в ДВ бр. 40/ 14.05.2021 год. е обнародвано обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект на План-схема за проводи и съоръжения за трасе на газопровод за обект: „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на Аурубис България АД” в землищните граници на гр. Златица, ЕКАТТЕ 31044, община Златица, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл.150, ал. 6 от ЗУТ.

План-схемата е разработена за частта от трасето на газопровода, което преминава в урбанизираната територия на град Златица. Тази част от газопровода навлиза в урбанизираната територия на гр. Златица при поземлен имот с идентификатор 31044.504.616, преминава през републикански път І-6 (София-Бургас), продължава  по ул. Вежен с ОТ 272-273-274-680 и след ОТ 254 излиза от строителните граници на града.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация Златица в едномесечен срок от неговото обнародване в „Държавен вестник”, считано от 17.05.2021 год. до 17.06.2021 год.

Проектите се намират в общинска администрация Златица, ет. 3, стая 306, Дирекция „Специализирана администрация”.

 

От община Златица

публикувано на 18.05.2021 г.

 

 

24 май Празник на българската азбука

Уважаеми жители на Община Златица,

Заповядайте на 24 май от 10,00ч., пред НЧ “Хр.Смирненски 1889”-Златица, да отпразнуваме заедно Празника на българската азбука, заедно с учителските колективи и възпитаниците на ПГ “Златица”, СУ “Св.Паисий Хилендарски” ЦДГ “Слънце” и ОДЗ “Вяра,Надежда,Любов” и колектива на НЧ “Хр.Смирненски 1889”-Златица.

kim

 

 

Поздравителен адрес

pozdravitelen adres velikden

Удължаване на ЧАСТИЧНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС В РАЙОНА НА ЖП. ПРЕЛЕЗ ГАРА ЗЛАТИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ

Уважаеми съграждани уведомяваме ви, че поради непредвидени обстоятелства прекъсването на движението в района на жп. прелез гара Златица се удължава до края на деня на 27.04.2021 г.

 

 

Среща-разговор с Катя Зографова

plakat sreshta

Фотодокументална изложба

Plakat izlojba

Заповед относно пащата на добитък в селскостопанските имоти

Заповед № 181 от 26.04.2021

 

 

zlatitsa-thumbnail

http://ope.moew.government.bg/bg


https://www.tugab.bg/прием/бакалавърски-специалности