Учредяване на Обществен съвет към СУ “Св.Паисий Хилендарски” гр.Златица за период 2019-2022

На 27.11.2019 г. се проведе заключително заседание на Обществения  съвет към СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица. Беше направен отчет  за дейността на обществения съвет в състав: председател – инж. Стоян  Генов и членове Веселин Василев, Димитринка Арнаудова, Цветелина  Найденова и Христина Миндилова за периода 2016-2019 г.
Аделина Павлова – Вр.И.Д.Директор благодари на г-н Генов и екипа му за  ползотворната съвместна работа и доброто партньорство.
Беше проведено и учредително събрание за нов обществен съвет за  периода: 2019-2022 г. След явно гласуване на 35 представители на  родителската общност /по двама родители от всяка паралелка/, в новия  обществен съвет бяха избрани: председател: Веселин Василев и членове  Тодор Цачев, Димитринка Арнаудова, Анита Петрова и Златина Пижова –  представител на Община Златица.

uchreditelen_savet_SU_Paisii_hilendarski_1uchreditelen_savet_SU_Paisii_hilendarski_2uchreditelen_savet_SU_Paisii_hilendarski_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ope.moew.government.bg/bg