Ученици от дуална форма на обучение от Професионална гимназия „Златица” на посещение на най-големия производител на мед и медни продукти в Югоизточна Европа „Аурубис България“ АД.

През учебната 2019 – 2020 г. в Професионална гимназия  „Златица”, стартира трети випуск под формата на дуално обучение със специалности: „Машини и съоръжения за заваряване” и „Електробзавеждане на производството”.

С въвеждането на дуалната форма на обучение „Аурубис България“ цели да инвестира и привлече все повече млади хора за техническите специалности, които са вече в списъка на т.н. защитени професии. Обучението дава възможност след завършване на 10 клас, учениците да провеждат практическите си занятия в „Аурубис България“ под ръководството на наставници и ментори.

На 5 декември „Аурубис България” посрещна за първи път бъдещите си работници заедно с техните ръководители – г-жа Елка Кръстанова, зам. директор на професионалната гимназия и г-жа Яна Мечева, класен ръководител на осмокласниците, като организира производствена обиколка“ в завода. Тя имаше за цел учениците да се запознаят от близо с производствените мощности и да видят реалната работна среда в едно от най-големите предприятия в България. Вярваме, че ще успеем да подготвим висококвалифицирани специалисти, професионалисти и истински хора и за да бъдем доволни и удовлетворени от съвместната ни работа.

Програмата на посещението започна с приветствие за „Добре дошли” от Янка Захариева-Колева – ръководител „Подбор и назначаване” и Надя Николова – специалист Подбор. Проведен беше начален инструктаж по безопасност, след което младежите бяха запознати с най-важната информация за „Аурубис България“.

На производствената визита осмокласниците имаха възможността да посетят Производство сярна киселина и Пречистване на води (ПСК и ПВ), където бяха посрещнати от Станимир Банчев, старши инженер Поддръжка ПСК и ПВ. Той им показа работилницата на цеха и им разказа за дейностите, които изпълняват по поддръжка на оборудването. Станимир Банчев сподели с учениците как той самият преди години е учил в тяхното училище и ги насърчи да бъдат прилежни и старателни, за да могат след време да се реализират успешно по специалността си.

Учениците посетиха и най-модерната в Европа Рафинерия за производство на медни катоди. Там Георги Стойнов, старши инженер Поддръжка  Рафинерия, им разясни процеса и ги запозна с технологията и начина, по който се пречиства медта, за да достигне до 99, 99% чистота на медта. Служителите, които отговарят за ремонта на оборудването в цеха, бяха подготвили за тях няколко практически демострации.

Учениците с интерес и любопитство проследиха сложните процеси при преработката на медни суровини и получаването на крайния продукт електролитна мед.

Професионална гимназия „Златица“ благодари за добрата организация, топлото посрещане и ползотворната, полезна, интересна и вдъхновяваща производствена обиколка.

 

Aurubis_uchenici_12.2019_1Aurubis_uchenici_12.2019_2Aurubis_uchenici_12.2019_3
Aurubis_uchenici_12.2019_4
Aurubis_uchenici_12.2019_5
Aurubis_uchenici_12.2019_6
Aurubis_uchenici_12.2019_7
Aurubis_uchenici_12.2019_8